IOM

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) سازمان بین المللی برجسته  مهاجرت است و متعهد به این است که  مهاجرت انسانی منظم برای مهاجرین و جامعه خوب و مفید است.

IOM در بوسنی و هرزگوین تلاش می کند تا با موارد زیر به مهاجرین رسیدگی بکند، از جمله:

 • محل اقامت / پناهگاه
 • حمل و نقل به و از خدمات کلیدی؛
 • مواد غذایی، مواد غیر غذایی، آب و بهداشت و درمان؛
 • ترجمه؛
 • حمایت روانی اجتماعی؛
 • بازگشت داوطلبانه به وطن خود و بازسازی مجدد؛
 • مراجعه به سایر خدمات.

تلفن: +387 33 293 400

پست الکترونیکی: [email protected]

فیس بوک: facebook.com/IOMUNBH/

وب سایت: bih.iom.int

آدرس: ZmajaodBosne bb، خانه مشترک ملل متحد، Sarajevo

ساعات های کار: دوشنبه – پنجشنبه 08:30- 17:30؛ جمعه  08:30-14:30

نقشه


بازگشت داوطلبانه به وطن

بازگشت داوطلبانه به وطن (همچنین  به نام  AVR مشهور است) یک خدمت مهاجرت بین المللی است که توسط سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) برای دولت ها که کمک  کند به مهاجران که درباره ی این  بارگشت  داوطلبانه به وطن خود  آگاهی داشته باشند، ایجاد شده است.

 ممکن است شما  واجد شرایط بازگشت داوطلبانه  IOM به وطن باشید:

 • اگر شما نمی خواهید پناهندگی را در بوسنی و هرزگوین درخواست کنید؛
 • اگر برای پناهندگی در بوسنی و هرزگوین درخواست کرده اید، اما هنوز منتظر تصمیم نهایی هستید؛
 • اگر شما درخواست پناهندگی در بوسنی و هرزگوین کرده اید، اما درخواست پناهندگی شما رد شدريا؛ یا
 • اگر اجازه ندارید در بوسنی و هرزگوین  باشید.
 • اگر شما واجد شرایط باشید و تصمیم گرفتید که با بازگشت داوطلبانه به وطن با کمک های IOM، ابتدا باید از درخواست پناهندگی خود صرفه نظر کنید.

کمک های برگشتن داوطلبانه سازمان بین المللی مهاجرت به شما  کمک می کند تا  بازگشت خود برنامه ریزی کنید، که به طور مشترک برنامه ریزی شده، با اطمینان و برای آن هیچ هزینه ای ندارید. این به شما کمک می کند تا با پشتیبانی اداری و لجستیکی بازگردید و اینکه دوباره زندگی را شروع کنید.

علاوه بر خدمات بازگشت، شما همچنین می توانید واجد شرایط دریافت کمک های ادغام مجدد  باشید ، که شامل آن  ایجاد کسب و کار، پیدا کردن مسکن یا مشارکت در آموزش حرفه ای است.

شما می توانید با IOM به صورت محرمانه و بدون هیچ گونه وظیفه ای صحبت کنید و سپس تصمیم خود بگیرید.

اگر شما علاقه مند به بازگشت داوطلبانه به وطن خود باشید، باید با   IOM یا اداره  ی امور اتباع خارجه در هر کدام از مراکز پذیرش تماس بگیرید.

کانون های IOM AVR

سارایوو: + 387 61 964 575

بیهاج: +387 61 964 408 / +387 61 964 495

ولیکا کلادوشا: +387 61 964 454

موستار: +387 62 958 385