خدمات اضطراری بوسنی و هرزگوین

پلیس: 122
آتش نشانی: 123
آمبولانس *: 124

* در اصل، شما می توانید  خدمات پزشکی در خدمات اضطراری دریافت کنید. ممکن است، بعضی از مؤسسات پزشکی و بهداشتی   از شما  اظهارنامه ی معتبر که با آن قصد درخواست پناهندگی را  ابراز کردید (همچنین به برگه ی سفید مشهور است) یا  کارت معتبر پناهجویی (همچنین به عنوان کارت زرد مشهور است) بخواهند.  شریک حقوقی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، Vaša Prava، می تواند به شما کمک کند. اطلاعات بیشتری در مورد اظهارنامه برای درخواست پناهندگی و کارت  پناهجویی اینجا موجود است.