Hidhaa

Tajaajilli UNHCR fi michoota isaatiin kennu hundi kaffaltii malee!

Miseensi maatii tokko to'annoo jala ooleera. Eenyutti bilbiluu danda'a?

  • UNHCR Infoline: Kaayiroo Guddittii fi Aleeksaandiraa fi Qarqara Kaabaa (karaa link kanaa)
  • Michoota Seeraa UNHCR: Abbootii Seeraa Tokkummaa/United Lawyers (011 5452 6171) or EFRR (02 2575 1118)
  • Email ergaa [email protected]