COVID-19

Als inwoner van België is het belangrijk dat u zich bewust bent van de voorzorgsmaatregelen om uzelf en anderen te beschermen tegen besmetting. 

Wat kunt u doen om uzelf te beschermen?

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft op zijn website aanbevelingen in het Nederlands | Frans | Duits | Engels

Het Agentschap Integratie en Inburgering stelt in achttien verschillende talen alle informatiebronnen voor, alsook informatie over besmetting en de meest recente regeringsmaatregelen. 

Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen voorziet updates over de meest recente coronamaatregelen in 22 talen, beschikbaar in audio en in tekst.

De sociale tolkdienst SeTIS Wallon   heeft de voorzorgsmaatregelen en regeringsbeslissingen ter bestrijding van het coronavirus ook vertaald. Deze informatie is in 17 talen beschikbaar in PDF-formaat en in 13 talen als video.  Waar kunt u terecht voor hulp?  

Bent u een Belgische dakloze vluchteling? BXLRefugees heeft preventie affiches opgesteld in het Engels, Amhaars, Tigrinya, Oromo en Arabisch

Op de website doof Vlaanderen en via Corona in VGT vindt u informatie in Vlaamse Gebarentaal (VGT).  Het Huis voor Gezondheid bundelt eveneens meertalige informatie en bekijkt plaatselijk advies voor de stad. 

Wat moet u als asielzoeker weten? 

Fedasil geeft informatie in twaalf talen over aanvragen van internationale bescherming, maatregelen in centra, het samenscholingsverbod en wat men moet doen als men ziek wordt.  

Waar kunt u terecht voor hulp?  

Solentra heeft een kosteloze hulplijn voor psychologische ondersteuning en hulp bij problemen. U kunt de hulplijn elke werkdag bellen op +32 496 55 72 62 tussen 10h00 en 12h00 uur in Dari en Farsi en tussen 15h00 en 17h00 uur in het Arabisch. 

Op de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen zult u informatie vinden over waar u terecht kunt voor onderdak, sanitaire voorzieningen, voedselbedeling, medische hulp, juridisch en sociaal advies, psychologische bijstand en vrijetijdsactiviteiten.  

Wat is toegelaten/niet toegelaten en wat kunt u doen?  

Meer dan 50 humanitaire organisaties, waaronder UNHCR, hebben samen een kinderboek gemaakt dat de situatie, de ziekte en de maatregelen duidelijk uitlegt in 15 talen.  


Zie ook

<< Terug naar thuispagina België >> Kies een ander land op onze hulp-pagina