Integratie

De Refugee Initiatives Map is een interactieve manier om te visualiseren welke organisaties helpen bij de integratie van vluchtelingen.

Er zijn verschillende regionale en lokale integratiecentra in België. Zij organiseren het integratieproces, maar sommige ervan bieden ook diensten aan die alle migranten ten goede komen.

Regionale Integratiecentra in Wallonië

Er zijn 8 regionale integratiecentra op het grondgebied van het Waalse Gewest: CAI, Ce.R.A.I.C., CIMB, CRIBW, CRIC, CriLux, CRIPEL, CRVI. Ze worden allemaal ondersteund en geadviseerd door DisCRI (Dispositif de concertation et d’appui aux Centres Régionaux d’Integration de Wallonie).

Agentschap voor Integratie in Vlaanderen

Voor Vlaanderen is het Agentschap Integratie & Inburgering de Vlaamse overheidsinstelling die bijstand biedt op het gebied van integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met het Agentschap: zie algemene diensten. Het Agentschap is actief op 70 locaties in zes regio’s van Vlaanderen en Brussel, behalve in Antwerpen en Gent, die hun eigen Integratiecentra hebben:

Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen

Atlas informeert en begeleidt legaal verblijvende migranten en organisaties die hen ondersteunen, in de stad Antwerpen. Voor meer informatie (in Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Pools en Roemeens) bezoekt u deze site.

In-Gent

In-Gent informeert en begeleidt legaal verblijvende migranten en organisaties die hen ondersteunen, in de stad Gent. Voor meer informatie bezoekt u deze site.

Bureau d’accueil pour primo-arrivants Bruxelles (BAPA)

Brussel heeft drie integratiecentra, meer bepaald BAPA Bxl, BAPA Convivial (zie algemene diensten) en BAPA VIA. Deze centra bieden kosteloze lessen Frans aan.

Als u in Brussel verblijft en Nederlands wilt leren, moet u contact opnemen met bon, het Brusselse onthaalbureau voor inburgering van het Agentschap Integratie en Inburgering (zie hoger).


Zie ook