Financiële bijstand

Tijdens de asielprocedure

Als aanvrager van internationale bescherming hebt u recht op basisvoorzieningen gedurende de gehele periode waarin uw aanvraag in behandeling is. Deze bijstand bestaat voornamelijk uit voedsel en opvang, sanitaire voorzieningen en kleding (zie Opvang/Huisvesting).

Als u in een collectief opvangcentrum verblijft, is het centrum verantwoordelijk voor alle basisbehoeften (een bed, maaltijden, sanitaire voorzieningen en medische zorg) en ook voor wat zakgeld. Aanvragers die in individuele woningen wonen, krijgen dezelfde diensten als in de collectieve centra (alleen moeten ze meestal zelf koken) en krijgen een wekelijkse toelage voor voeding en sanitaire voorzieningen. 

Na de asielprocedure

Zodra u als vluchteling bent erkend, kan het OCMW van de gemeente waar u woont u financieel bijstaan wanneer dat nodig is.

Financiële problemen

UNHCR in België kan geen sociale of financiële bijstand bieden. Indien u financiële problemen ondervindt, raden wij u aan contact op te nemen met een van deze organisaties of met een (pro deo) advocaat die u kan informeren over uw rechten en mogelijkheden.


Zie ook