Rechtsbijstand

Gelet op de specifieke rol van UNHCR in West-Europa en omwille van beperkte beschikbare middelen kan UNHCR in België geen juridisch advies bieden aan individuele aanvragers noch hen vertegenwoordigen. UNHCR’s rol bestaat er in tegendeel in om de ontwikkeling van nationale systemen voor internationale bescherming te ondersteunen die door middel van onafhankelijke advocaten en ngo’s kwaliteitsvol juridisch advies verstrekken aan aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen.

De juridische begeleiding van aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen gebeurt in België voornamelijk door privéadvocaten. Mocht u niet over voldoende financiële middelen beschikken om een advocaat te betalen, dan kunt u een pro deo (kosteloze) advocaat vragen.

Er zijn twee manieren om een pro deo advocaat toegewezen te krijgen:

  1. U neemt contact op met uw plaatselijk Bureau voor Juridische bijstand, die een advocaat voor u zal aanstellen als u aan de voorwaarden voldoet.
  2. U kiest een advocaat en neemt er contact mee op. Deze advocaat zal de aanvraag voor gratis juridische bijstand namens u indienen. 

Meer informatie over de criteria voor het aanvragen van een pro deo advocaat en over de procedure vindt u hier:

Sommige organisaties op de pagina met Algemene Diensten geven eveneens kosteloos juridisch advies. Zij kunnen u echter niet vertegenwoordigen voor instanties en rechtbanken verantwoordelijk voor internationale bescherming.


See also