Vrijwillige terugkeer

Als u België wenst te verlaten om terug te keren naar uw land van herkomst, kunt u daar hulp bij vragen. Deze bijstand is ten alle tijden (zelfs tijdens een procedure) beschikbaar voor alle migranten, ongeacht hun juridisch statuut in België. 

Als u naar uw land wenst terug te keren terwijl u verblijft in een opvangcentrum, kunt u uw maatschappelijk assistent om advies vragen. Als u geen recht meer hebt op opvang, kunt u contact opnemen met Fedasil, de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor vrijwillige terugkeer, die uw terugreis organiseert en bekostigt, en die onderzoekt of u extra steun kunt krijgen. U kunt ook contact opnemen met Caritas International of met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of met een van de terugkeerbureaus en terugkeerpartners.

U vindt meer informatie op deze website, in het Engels, Albanees, Chinees, Fula, Servisch, Tigrinya, Frans, Amhaars, Farsi, Lingala, Spaans, Oekraïens, Nederlands, Arabisch, Pasjtoe, Mongools en Russisch. Ook kunt u (gratis) bellen naar 0800 32 745.

Afhankelijk van het land van bestemming wordt de reis per bus of vliegtuig georganiseerd. Op het moment van vertrek zal een IOM-medewerker u uw bus- of treinticket overhandigen en u naar de douane begeleiden. Op uw bestemming zal iemand anders u opwachten. U krijgt een zak van IOM, zodat u bij aankomst gemakkelijk te herkennen bent.

U hoeft geen reiskosten te betalen. De bus- of vliegtickets worden voor u betaald. Voor sommige landen kunt u bovendien een terugkeervergoeding krijgen.

U kunt ook bijstand krijgen om uw re-integratie in uw land van herkomst te bevorderen. Dat zal afhangen van het land van bestemming en van uw situatie in België voor uw vertrek. Fedasil zal samen met u onderzoeken wat voor hulp beschikbaar is. Deze hulp wordt nooit verstrekt in de vorm van geld (cash) en is bedoeld om u te helpen bij het starten met een zaak, het betalen van medische kosten, het vinden van een baan of een beroepsopleiding, enz.


Zie ook