Gezondheidszorg

Als aanvrager van internationale bescherming hebt u recht op gezondheidszorg, zowel tijdens als na uw procedure voor internationale bescherming, ongeacht het resultaat van uw procedure. In welke mate u recht hebt op gezondheidszorg zal echter verschillen naargelang uw wettelijke status.

Tijdens de asielprocedure

De manier waarop de gezondheidszorg wordt verstrekt, zal afhangen van het type opvang (collectief opvangcentrum, lokaal opvanginitiatief (LOI), privé-opvang) waar u verblijft. Fedasil of uw plaatselijk OCMW zal verantwoordelijk zijn voor het verstrekken en bekostigen van uw gezondheidszorg. Meer informatie is hier te vinden.

Na de asielprocedure

Als u erkend bent als vluchteling, moet u aansluiten bij een Belgisch ziekenfonds. Meer informatie over het Belgisch systeem voor gezondheidszorg vindt u hier.

Als uw aanvraag voor internationale bescherming is afgewezen, is het opvangcentrum verantwoordelijk voor het verstrekken en bekostigen van gezondheidszorg zolang u recht hebt op opvang. Wanneer u geen recht meer hebt op opvang, hebt u nog steeds recht op dringende medische bijstand, betaald door uw plaatselijk OCMW.

Sommige organisaties bieden eveneens kosteloze medische bijstand. Zo biedt Medibus, een dienst van Dokters van de Wereld, kosteloze medische bijstand in Brussel, Charleroi en Colfontaine. Meer informatie over de medische bijstand van Dokters van de Wereld vindt u hier.

Meer informatie over kosteloze medische bijstand in het algemeen vindt u hier.


Zie ook: