Gezinshereniging

U verblijft momenteel buiten België en wilt graag naar België komen. Afhankelijk van uw nationaliteit zult u voor uw aankomst in België een visum moeten verkrijgen. Meer informatie over de voorwaarden en de procedures voor het aanvragen van een visum is te vinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, de instantie die zal beslissen het visum al dan niet toe te kennen. Voor meer informatie over de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland kunt u deze website bezoeken.

De bescherming van de eenheid van een gezin is een belangrijk mensenrecht. Als u voor of tijdens uw vlucht van uw gezinsleden werd gescheiden, hebben zij het recht om u in België te vervoegen onder een gunstiger wettelijk regime, weliswaar mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

1. Tijdens de procedure voor internationale bescherming (asielprocedure)

Als leden van uw kerngezin (echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen) reeds legaal in de Europese Unie of in Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland verblijven, is een hereniging met hen mogelijk zelfs tijdens de procedure voor internationale bescherming. Als uw gezinsleden zich echter niet in één van deze landen bevinden, is gezinshereniging niet mogelijk zolang uw verzoek om internationale bescherming loopt.

De Dublin III-verordening bepaalt welke Europese staat verantwoordelijk is voor het onderzoek van uw aanvraag. Daarvoor bevat de Dublin III-verordening een aantal regels.

Als u een niet-begeleide minderjarig kind bent en een lid van uw familie (ouder, broer/zus, oom/tante, grootvader/grootmoeder) verblijft legaal in een “Dublin III” land, dan is dat land verantwoordelijk voor het onderzoek van uw aanvraag. Als u een niet-begeleide minderjarig kind en geen van uw familieleden verblijft legaal in een “Dublin III” staat, zal uw aanvraag door België worden onderzocht.

Als u een volwassene bent en een lid van uw gezin verblijft in een van de “Dublin III” staten als vluchteling of asielzoeker, zal de staat waar hij/zij verblijft de verantwoordelijkheid voor het onderzoek van uw aanvraag op zich nemen, als u dat wenst. Als gezin worden beschouwd: de echtgenoot (man of vrouw) of levenspartner (niet in alle landen) en de ongehuwde kinderen.

We raden u aan om contact op te nemen met een advocaat als u een aanvraag voor gezinshereniging wilt indienen terwijl uw verzoek om internationale bescherming nog in behandeling is.

Meer informatie over de Dublin III-verordening en welk land verantwoordelijk is voor het onderzoek van uw aanvraag vindt u hier in het Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Dari, Pasjtoe en Tigrinya.

2. Na het verkrijgen van internationale bescherming (asiel)

Gezinshereniging is alleen mogelijk voor directe (kern)gezinsleden die zich buiten de Europese Unie bevinden, op voorwaarde dat en vanaf het moment dat de betrokkene in België internationale bescherming (d.w.z. vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming) of de Belgische nationaliteit heeft verkregen. Gezinshereniging aanvragen is niet mogelijk wanneer voor het familielid in België de procedure voor internationale bescherming nog loopt (zie hierboven, punt 1).

Meer informatie (waaronder video’s en brochures in het Frans, Nederlands, Engels, Pasjtoe, Dari, Arabisch, Tigrinya) over de voorwaarden en de procedure voor gezinshereniging vindt u hier.

Opgelet! UNHCR in België is niet bevoegd om aanvragen voor gezinshereniging te ontvangen noch te beoordelen. Dit is de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. UNHCR is ook niet in staat personen die gezinshereniging willen aanvragen financieel bij te staan.

Wel heeft UNHCR een uitvoerende partner, Myria, die bijstand en steun verleent in individuele gevallen van gezinshereniging voor mensen die internationale bescherming genieten. Bovendien heeft Myria ook een uitgebreide, regelmatig bijgewerkte brochure over gezinshereniging uitgewerkt voor mensen die internationale bescherming genieten, die hier te vinden is.

Met betrekking tot financiële bijstand kan tot slot nog worden verwezen naar Miles4Migrants (https://www.miles4migrants.org/), een liefdadigheidsorganisatie die gedoneerde frequent flyer miles aanwendt om mensen die getroffen zijn door oorlog, vervolging of een ramp te helpen om een nieuw start te nemen in een nieuwe thuis. 


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=weOlfif9luY&t=1s[/embed]

Zie ook

<< Terug naar thuispagina België >> Kies een ander land op onze helppagina