Over UNHCR in België

Welke rol heeft UNHCR in België?

Zoals reeds vermeld op deze pagina, hebben de autoriteiten in België de verantwoordelijkheid om verzoeken tot internationale bescherming te behandelen en te beslissen of iemand bescherming nodig heeft en bijgevolg een verblijfsvergunning in België kan krijgen.

Daarom houdt UNHCR in België zich niet bezig met:

 • het ontvangen of behandelen van verzoeken om internationale bescherming
 • het ontvangen of behandelen van verzoeken om hervestiging (naar België of andere landen)
 • het verwerken van aanvragen voor vrijwillige terugkeer,
 • de zorg voor accommodatie, sociale of financiële bijstand,
 • het afleveren van documenten aan vluchtelingen (met inbegrip van burger/reisdocumenten).

Op de andere pagina’s van deze hulppagina kunt u de instanties/organisaties vinden die u wel verder kunnen helpen met de bovenvermelde aangelegenheden.

De voornaamste activiteiten van UNHCR in België zijn onder andere:

Beschermende activiteiten (controle, capaciteitsopbouw en belangenbehartiging):

 • Internationale beschermingsinstellingen en relevante actoren (advocaten, maatschappelijk werkers, ngo’s, enz.) adviseren over het vluchtelingenrecht en wetgevende processen in verband met internationale bescherming en staatloosheid – om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de internationale juridische normen;
 • Nationale instellingen en het maatschappelijk middenveld bijstaan bij het opbouwen van capaciteit;
 • Alomvattende maatregelen bepleiten zodat betrokkenen (vluchtelingen e.a.) daadwerkelijk de rechten kunnen genieten die worden gewaarborgd door internationale, regionale en nationale kaders;
 • Bewustmaking omtrent de rechten en plichten van vluchtelingen bij belanghebbenden, nationale instellingen en het maatschappelijk middenveld;
 • Vluchtelingen, aanvragers van internationale bescherming en staatlozen informeren over hun rechten en plichten en hen bijstaan;
 • In uitzonderlijke gevallen optreden tijdens gerechtelijke procedures die een precedent vormen voor de internationale bescherming van vluchtelingen.
 • Autoriteiten en ngo’s adviseren over manieren waarop vluchtelingen die internationale bescherming hebben gekregen, kunnen worden geholpen bij hun integratie in België.

Partnerschappen met de privésector:

 • UNHCR werkt in België proactief samen met bedrijven, stichtingen en filantropen die willen bijdragen aan innovatieve oplossingen om de uitdagingen waarmee vluchtelingen kampen aan te pakken.

Sensibilisering:

 • Evenementen en initiatieven organiseren samen met partners in het culturele, politieke, sportieve domein en andere privéorganisaties om het werk van UNHCR te promoten.
 • De zichtbaarheid van het werk van UNHCR promoten en de belangen van voor UNHCR relevante personen (zoals vluchtelingen) behartigen door inspirerende verhalen over vluchtelingen te delen via zijn website unhcr.org en via sociale media: de facebookpagina van UNHCR België en Twitter (@UNHCRBelgique en @UNHCRBelgië).
 • Relaties onderhouden met de plaatselijke media en de nationale pers van nabij volgen.

Indien u meer informatie over onze activiteiten wenst, bezoek dan onze website via: https://www.unhcr.org/be/


Zie ook

<< Terug naar thuispagina België >> Kies een ander land op onze hulppagina