Hervestiging

Hervestiging maakt het voor vluchtelingen mogelijk legaal en veilig een derde land binnen te komen. Hervestiging is de selectie en het overbrengen van vluchtelingen van een staat waarin ze bescherming zochten naar een derde land dat ermee instemt hen als vluchteling met een permanente verblijfsvergunning op te nemen. Er zijn echter maar weinig plaatsen beschikbaar. Elk jaar willen veel meer mensen worden hervestigd dan er plaatsen beschikbaar zijn.

Recht op hervestiging bestaat niet. Elk land bepaalt onafhankelijk het aantal hervestigingsplaatsen en de landen van waaruit vluchtelingen worden toegelaten. In het verleden heeft België Syrische vluchtelingen uit Turkije, Libanon en Jordanië, Congolese vluchtelingen uit het gebied van de Grote Meren en vluchtelingen uit Niger hervestigd. Meer informatie daarover is hier vinden.

Aanvragen voor hervestiging gebeuren vanuit het land waar u of uw gezins-/familielid als vluchteling woont. UNHCR in dat land is verantwoordelijk voor het nagaan van de noodzaak van hervestiging en voor de beslissing of een geval voor hervestiging moet worden ingediend. UNHCR bepaalt wie voor hervestiging in aanmerking komt op grond van de kwetsbaarheidscriteria die in het hervestigingshandboek zijn vastgelegd. Vervolgens beslissen de asiel/migratie-autoriteiten in de hervestigingslanden welke gevallen ze voor hervestiging aanvaarden. Deze beslissing berust onder meer op de toewijzing van hervestigingsquota/plaatsen door de hervestigingslanden.

Het UNHCR-kantoor in België is niet verantwoordelijk voor de selectie van personen voor hervestiging. Als er op dit moment voor u een hervestigingsprocedure loopt of als u informatie wenst over hervestiging, neem dan contact op met UNHCR in het land waar u op dit moment woont.

Er zijn voor mensen die zich reeds in België bevinden geen hervestigingsprogramma’s om zich te laten hervestigen in een andere staat zoals Canada of de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over hervestiging en hoe dit werkt, zie de UNHCR-webpagina over hervestiging (in het Engels). UNHCR heeft eveneens een brochure (eveneens in het Engels) met vaak gestelde vragen over hervestiging, die hier verkrijgbaar is.


Zie ook

<< Terug naar thuispagina België >> Kies een ander land op onze hulppagina