Onderwijs

Onderwijs voor kinderen

In België bestaat er een leerplicht voor kinderen van 6 tot 18 jaar die (legaal of illegaal) op het grondgebied verblijven.

Afhankelijk van hun talenkennis en niveau kunnen kinderen ingeschreven worden in een ‘onthaalklas’, als de school zo’n klas heeft. Zodra voldoende taalvaardigheid en algemene vaardigheden zijn verworven, kunnen ze naar het gewoon onderwijs.

U moet er als ouder op toezien dat uw kind naar school gaat. Het opvangcentrum waar u verblijft zolang uw internationale beschermingsprocedure loopt, kan u op passende wijze ondersteunen. Zo zijn er opvangcentra waar het personeel ‘huiswerkklassen’ organiseert om kinderen met hun schooltaken te helpen. Meer informatie over onderwijs voor kinderen is hier te vinden.

Onderwijs voor volwassenen

Als aanvrager van internationale bescherming kunt u zich voor een cursus Nederlands of Frans inschrijven bij verschillende instellingen, zoals het Huis van het Nederlands, Enseignement Promotion et Formation Continue (EPFC) en organisaties die zich bezighouden met Integratie.

Erkende vluchtelingen mogen ook studeren aan universiteiten en hogescholen en kunnen soms een studiebeurs genieten. Meer informatie is hier te vinden:

Als u voor uw aankomst in België in een ander land studies hebt aangevangen, kunt u zich aan een universiteit of hogeschool in België inschrijven zonder te vragen om erkenning van uw eerdere studies, behalve in bepaalde omstandigheden. Meer informatie is te vinden op de website van de universiteit of hogeschool waar u zich wilt aanmelden. 


Zie ook

<< Terug naar thuispagina België >> Kies een ander land op onze hulppagina