Tewerkstelling

Terwijl uw aanvraag voor internationale bescherming (asiel) loopt, hebt u het recht om te werken vanaf 4 maanden na de startdatum van uw aanvraag. Aan dit recht om te werken komt een einde als en wanneer uw aanvraag wordt afgewezen (na de beroepsprocedure voor de RvV).

Als u een beschermingsstatus krijgt, hebt u hetzelfde, onbeperkte recht om in België te werken als Belgische staatsburgers.

Elke gewestelijke overheid heeft haar eigen tewerkstellingsdienst die u kan helpen bij het zoeken naar werk, een opleiding of een stage, bij het volgen van taallessen om makkelijker werk te vinden en bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. De VDAB is de arbeidsbemiddelingsdienst van Vlaanderen, Forem is die van Wallonië en Actiris die van Brussel

Als u vóór uw aankomst in België een diploma/kwalificatie hebt behaald in een ander land, kunt u de erkenning van dit document in België aanvragen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De erkenning gebeurt door verschillende entiteiten, naargelang u in de Franse, Vlaamse of Duitse Gemeenschap woont. Meer informatie is hier te vinden.


Zie ook