Mensenhandel

Er is sprake van mensenhandel wanneer een persoon wordt misleid, in de val gelokt of wordt gedwongen om zich te laten uitbuiten voor andermans persoonlijk gewin of winstbejag. Mensenhandel is een misdrijf en kan verschillende vormen aannemen, gaande van seksuele uitbuiting, dwangarbeid, huisarbeid, slavernij of soortgelijke praktijken, gender-gerelateerd geweld, gedwongen bedelarij of criminaliteit.

Veel mensen zullen u willen helpen tijdens uw reis en nadat u in België bent aangekomen. Maar niet iedereen is wie hij zegt dat hij is; sommige mensen kunnen andere bedoelingen hebben en misbruik willen maken van uw situatie.

Zij kunnen u bijvoorbeeld onderdak, vervoer of gratis voedsel beloven, en dit gebruiken om u onder druk te zetten tot seksuele handelingen, werk of andere diensten waarmee u niet akkoord gaat. Of ze willen u iets aandoen of uw documenten of andere bezittingen afnemen. Als u denkt dat u het slachtoffer bent van mensenhandel, of als u vermoedt dat iemand anders dat is, moet u contact opnemen met de Belgische politie, die beschikbaar is om u te helpen.

In geval van nood of als u in gevaar bent, bel naar 101/112.

U kunt ook contact opnemen met de politie:

Elk contact met de politie wordt strikt vertoruwelijk behandeld.

Voorts kunt u zich wenden tot een van de drie hieronder vermelde Belgische centra voor mensenhandel, afhankelijk van de regio waar u zich bevindt:

Voor meer informatie kunt u ook volgende website van de Belgische overheid raadplegen: Ik word uitgebuit – Ukraine (info-ukraine.be)

Er zijn tekenen waar u op kunt letten om uzelf en uw gezin veilig te houden. Wees bijvoorbeeld alert als iemand:

 • om uw paspoort of andere identificatiedocumenten vraagt (behalve overheidsinstanties, bijvoorbeeld bij immigratiecontroles);
 • om uw telefoon, laptop of ander communicatiemiddel vraagt;
 • u wil weghalen bij uw familie of anderen met wie u reist
 • u een baan aanbiedt die te mooi klinkt om waar te zijn 
 • u onder druk zet om werk, diensten of seks te verrichten (ook om “schulden” af te lossen);
 • u alleen bijstand aanbiedt – zoals voedsel – als u “diensten” verricht;
 • belooft u tegen betaling te helpen bij uw registratie, uw overplaatsing of uw hervestiging in een ander land (met uitzondering van de gewone transportkosten);
 • u in dienst neemt, maar u niet betaalt, of slechts een deel van wat beloofd is, betaalt
 • u in dienst neemt, maar u geen fatsoenlijke werkomstandigheden geeft of uw bewegingsvrijheid beperkt, bijvoorbeeld door uw documenten af te nemen of de deur op slot te doen.

Er zijn stappen die u kunt nemen om veilig te blijven:

 • Wees alert en volg uw eigen intuïtie over mensen die u niet kent.
 • Houd uw documenten altijd bij de hand. Maak er kopieën van op uw telefoon en stuur ze naar iemand die u vertrouwt.
 • Blijf in contact met uw familie en andere mensen die u vertrouwt.
 • Ken uw rechten en weet waar u hulp kunt krijgen.
 • Zoek betrouwbare informatie bij betrouwbare bronnen.

Als u op zoek bent naar een verblijfplaats:

 • Het Federaal Opvangagentschap, Fedasil, biedt en ondersteunt aanvragers van internationale bescherming en houders van tijdelijke bescherming (bij het vinden van) huisvesting.
 • Maak, indien mogelijk, gebruik van georganiseerde huisvesting door bekende organisaties.
 • Als u een online dienstverlener gebruikt, zorg er dan voor dat u verhuurders kiest die een positieve beoordeling hebben en kijk naar de beoordelingen op de pagina.
 • Als u bij particulieren verblijft, probeer dan eerst wat rond te vragen over de persoon. U kunt de persoon vragen om zijn identiteitsbewijs te laten zien. Accepteer niet dat u wordt weggehaald bij familie of degenen met wie u bent aangekomen, en geef uw documenten niet weg. Vraag of er iets van u wordt verwacht in ruil en spreek altijd van tevoren een prijs af. Vertel iemand die u vertrouwt waar en bij wie u verblijft.

Als u op zoek bent naar transport:

 • Gebruik georganiseerd vervoer door bekende aanbieders, voor zover dit mogelijk is.
 • Accepteer niet te worden verwijderd van uw familie of degenen met wie u bent aangekomen, en geef uw documenten niet af. Spreek altijd van tevoren een prijs af.