Voor slachtoffers van mensenhandel

België heeft gekozen voor een multidisciplinaire aanpak met betrekking tot de strijd tegen mensenhandel. Naast het vervolgen van de daders wordt eveneens bijzondere aandacht besteed aan de slachtoffers. Gespecialiseerde opvangcentra en een specifieke (wettige verblijfs)procedure zijn in het leven geroepen voor slachtoffers van mensenhandel.

De gespecialiseerde opvangcentra voor mensenhandel in België zijn PAG-ASA in Brussel, Payoke in Antwerpen en Sürya in Luik. Ze staan onder toezicht van Myria (zie de pagina Algemene Diensten). De centra en de veelzijdige teams die ze leiden, zorgen voor opvang (indien nodig), psychologische en medische hulp, administratieve ondersteuning en juridische bijstand.

Wanneer het slachtoffer een kind is, wordt het specifiek doorverwezen naar het opvangcentrum Espéranto dat specifiek bedoeld is voor vermoedelijke minderjarige slachtoffers van mensenhandel. 


Zie ook