خوش آمدید

تمامی حق و حقوق، تعهدات و خدماتی که برای شما فراهم می‌باشد را اینجا می توانید پیدا کنید.

به شبکه وب سایت "کمک" که توسط کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل راه‌اندازی شده است خوش آمدید. این وب سایت کمک می کند تا پناهندگان و پناهجویان بتوانند اطلاعات بیشتری در مورد حق و حقوق خود   تعهدات و خدمات فراهم شده برای آنها دسترسی پیدا کنند . به اطراف بنگرید و درباره آنچه که نیاز دارید در مدت اقامتتان در ترکیه بدانید، مثلا کجا می توانید برای طلب کمک بیشتر مراجعه کنید، کسب اطلاعات کنید.

درباره مسائل کلیدی بخوانید

به دنبال اطلاعات دیگر هستید؟ از وب سایت های دیگر ما بازدید کنید.

اگر به دنبال یافتن خدمات و کمک های موجود در اطراف تان هستید، از وب سایت مشاور خدماتی برای ترکیه بازدید به عمل آورید. شما میتوانید در این وب سایت جستجو کرده و اطلاعاتی از قبیل اطلاعات تماس، و ساعت آغاز به کار خدماتی که در منطقه شما هستند را به دست آورید.

اگر به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه درخواست پناهندگی داده اید و می خواهید بدانید پرونده شما در کدام مرحله قرار دارد، از وب سایت "نتایج" بازدید کنید.

و اگر به دنبال اطلاعات کلی درباره نقش و فعالیت های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه هستید، به وب سایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه مراجعه کنید.