Άλλες υπηρεσίες

Οδηγός επιβίωσης για τους πρόσφυγες

Αυτή είναι μια λίστα παρόχων υπηρεσιών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που διαμένουν στην Ελλάδα. Οι οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό προσφέρουν δωρεάν βοήθεια. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, κοινωνική στήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, περίθαλψη και υπηρεσίες υγείας, νομικές συμβουλές, γεύματα, στέγη, υλική υποστήριξη, εκπαίδευση, υπηρεσίες για τα άτομα που είναι φορείς του ΗΙV/AIDS, καθώς και υπηρεσίες για τα άτομα που έχουν πέσει θύματα διακρίσεων λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας/έκφρασής τους και/ή των σεξουαλικών προτιμήσεών τους.

Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει επίσης τις ανεξάρτητες αρχές από τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας καταπατούνται από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ο οδηγός διατίθεται στα αραβικά, στα αγγλικά, στα φαρσί , στα γαλλικά, και στα ελληνικά.