Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων

Αφού σας χορηγηθεί διεθνής προστασία στην Ελλάδα, θα σας δοθεί ανανεώσιμη άδεια διαμονής για τρία χρόνια και Θα έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση για ταξιδιωτικά έγγραφα.

Θα έχετε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια, την ιατρική περίθαλψη. Τα άτομα, στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, μπορούν να κάνουν αίτηση για οικογενειακή επανένωση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο/διεθνής προστασία στην Ελλάδα, δείτε εδώ.

Αν σας χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα:

  • Έχετε όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ενός αιτούντος άσυλο.
  • Θα λάβετε άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει για τρία χρόνια.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής ή για ελληνική υπηκοότητα, εφόσον πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις.
  • Μπορείτε να κάνετε αίτηση για ταξιδιωτικό έγγραφο που σας επιτρέπει να επισκεφτείτε άλλες χώρες. Δεν μπορείτε να μετακομίσετε μόνιμα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για τουλάχιστον πέντε έτη.
  • Θα έχετε πρόσβαση σε πολύ ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως σχολεία, πανεπιστήμια και προγράμματα κατάρτισης.