کمک هزینه تحصیلی برای مقاطع پایه، متوسطه و عالی

برنامه کمک هزینه تحصیلی جدیدی به نام “انتقال هزینه های اصلی برای تحصیل” و یا سی سی تی ای اعمال شده است.

این برنامه جدید جایگزین برنامه پیشین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مقاطع پایه، متوسطه و عالی می شود. درخواست هایی که هنوز به آنها رسیدگی نشده است (برای ترم دوم 2016/2017) مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما درخواست جدیدی پذیرفته نمی شود.

برای درخواست کمک هزینه تحصیلی از این پس برای کمک هزینه تحصیلی مشروط اقدام کنید.

در ارتباط با کمک هزینه تحصیلی مشروط:

وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی، وزارت آموزش ملی، صلیب سرخ ترکیه و یونیسف برنامه ای در راستای کمک های اجتماعی در سراسر کشور در حال اجرا دارند که “انتقال هزینه های اصلی برای تحصیل” (CCTE) پناهندگان نام دارد. این برنامه توسعه یافته سی سی تی ای است که توسط وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی از سال 2003 برای شهروندان ترکیه و اتباع خارجی ای که در ترکیه زندگی می کنند اجرا می شد. تمام پناهندگانی که خارج از کمپ زندگی می کنند، بدون توجه به ملیت شان می توانند از این کمک هزینه استفاده کنند (درصورتی که واجد شرایط باشند). سی سی تی ای به خانواده های واجد شرایط با توجه به حضور فرزندانشان در مدرسه وجه نقد پرداخت می کند (از دوره کودکستان تا پایان کلاس 12).

برنامه سی سی تی ای برنامه ای است که تمام پناهندگان از تمام ملیت ها را شامل می شود. کسانی که می خواهند از سی سی تی ای بهره مند شوند باید با اداره کل مهاجرت وزارت کشور ترکیه ثبت نام کرده باشند و شماره شناسایی اتباع خارجی که با عدد 99 آغاز می شود را داشته باشند و همچنین در پایگاه MERNIS ثبت نام کرده باشند. درخواست ها باید واجد شرایط برنامه سی سی تی ای باشد و افراد باید فرزندانشان را به طور مرتب به مدرسه بفرستند.

اطلاعات بیشتر در مورد سی تی تی ای برای پناهندگان (شامل روند درخواست و شرایط) در بروشور سی تی تی در دسترس است.


اطلاعات بیشتر

آموزش
کمک های اجتماعی و مالی