کمک های حقوقی

کانون های وکلا (بارو) در ۸۱ استان در سراسر ترکیه فعالیت دارند. به عنوان یک پناهجو و یا پناهنده، شما این حق را دارید تا برای هرگونه مشکل حقوقی به این دفاتر مراجعه و درخواست کمک نمایید.

پرداخت هزینه های مربوط به کمک های حقوقی بستگی به وضعیت مالی شما دارد. اگر مقامات به این نتیجه برسند که شما توانایی پرداخت هزینه ی وکیل را ندارید، می توانید از کمک های حقوقی دفاتر کمک های حقوقی زیرمجموعه کانون وکلا در ترکیه بهره مند شوید.

کمک های حقوقی شامل پرونده هایی که تصمیم های اداری برای آنها گرفته شده است (شامل رد درخواست حمایت بین المللی، انصراف از درخواست حمایت بین الملل، دیپورت و بازداشت های بدون حکم) و سایر پرونده ها (مانند طلاق و اجاره) می باشد.

اطلاعات مربوط به نحوه تماس با کانون های وکلا در ترکیه را می توانید از وب سایت اتحادیه ی کانون وکلای ترکیه به دست آورید.

کمک حقوقی می تواند از طرف دادگاه ها درخواست شود. اگر شخصی به صراحت اعلام کند که درخواست کمک حقوقی او در مرحله ی استیناف است، دادگاه مربوطه درخواست را بررسی کرده و در مورد انتصاب یک وکیل تحت نظر طرح کمک های حقوقی تصمیم گیری می کند. در روند پرونده های جنایی، دادگاه می تواند به صورت رایگان تحت شرایط خاص وکیل در نظر بگیرد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای اجرایی آن نیز مشاوره ی حقوقی به پناهندگان ارائه می دهند و می توانند در ارتباط با کمک های حقوقی که توسط کانون وکلا در منطقه ی شما ارائه می شود اطلاعات بدهند. شما می توانید از طریق دفاتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یا شرکای اجرایی آن در منطقه ای که زندگی می کنید و یا با تماس تلفتی و یا ارسال ایمیل به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از این حمایت ها بهره مند شوید.


اطلاعات بیشتر

چطور درخواست کمک کنیم
کمک های اجتماعی و مالی
مسائل اجتماعی، اقتصادی و مدنی