ثبت تولد

اهمیت ثبت تولد

در کشور ترکیه ثبت تولد فرزند یک حق و الزام برای اتباع خارجی (شامل پناهندگان) می باشد. گواهی ثبت تولد یک گواهی رسمی ثبت شده در سیستم اداری دولت بوده و به منزله ی یک مدرک رسمی و دائمی دال بر وجود فرزند شماست. گواهی ثبت تولد هویت حقوقی فرزند شما را تثبیت کرده و فرزند شما را با کشور مبدا خویش مرتبط می سازد.

ثبت تولد از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به فرزندان شما این امکان را می دهد که از حقوقی مانند خدمات آموزشی و درمانی بهره مند شوند. عدم ثبت تولد و نداشتن مدارک مربوطه ممکن است موجب بروز مشکلاتی در زمینه ی اثبات ملیت فرزند شما شود و چنین امری خطر اینکه فرزند شما به عنوان شخصی بی تابعیت قلمداد شود را در برخواهد داشت. ثبت تولد سن فرزند شما را اثبات کرده و فرزند شما را در برابر خطراتی مانند قاچاق کودکان، کار اجباری کودکان، ازدواج زیر سن، فرزند خواندگی غیر قانونی و بهره کشی جنسی محافظت خواهد کرد.

ثبت تولد پیوند والدین با فرزند را نیز اثبات کرده و موجب حفظ وحدت خانواده می شود. همچنین اگر فرزندی از خانواده ی خود دور افتاده باشد، ثبت تولد فرزند در آینده کمک شایانی در پیوستن مجدد فرزند به خانواده اش خواهد داشت.

چگونه تولد فرزندمان را به ثبت برسانیم؟

تولد فرزند در ترکیه باید به اداره امور جمعیت و ثبت احوال که تحت نظر استانداری است اطلاع داده شود. این قانون شامل فرزندان به دنیا آمده از روابط خارج از ازدواج نیز می باشد. اطلاع رسانی باید توسط مادر، پدر و یا قیم قانونی فرزند انجام شود. در صورت فقدان والدین یا قیم قانونی، اطلاع رسانی به اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال می تواند توسط مادربزرگ، پدربزرگ، برادر یا خواهر بزرگسال و یا سایر افرادی که بچه را همراهی می کنند انجام پذیرد. بر اساس قوانین کشور ترکیه، اطلاع رسانی به اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال باید ظرف مدت ۳۰ روز انجام شود. اطلاع رسانی ظرف مدت ۳۰ روز مستلزم پرداخت هزینه نمی باشد.

پس از اینکه تولد به ثبت رسید، یک گواهی ثبت تولد برای فرزند شما صادر خواهد شد. فرایند ثبت و صدور گواهی تولد به صورت رایگان می باشد.

اگر قادر به ثبت تولد فرزند خود نزد اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال نیستید، لطفا با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا شرکای اجرایی آن تماس بگیرید.

آیا در جریان قرار دادن اداره ی امور مهاجرت استان از تولد فرزندتان به تنهایی کفایت می کند؟

تولد فرزند حتما باید به اداره ی امور مهاجرت استان اطلاع داده شود. با انجام این کار یک مدرک شناسایی که متضمن اقامت قانونی فرزند به دنیا آمده در ترکیه است صادر می شود.

با این وجود حتما لازم است که علاوه بر اداره ی امور مهاجرت استان، تولد فرزندتان را در اداره ی امور جمعیت و ثبت احوال نیز به ثبت برسانید. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که در صورت درخواست شخص، یک گواهی تولد معتبر در سطح بین المللی به شخص اطلاع دهنده ارائه می گردد. این گواهی تولد در سایر کشورها نیز معتبر بوده و قابل استفاده می باشد.

لطفا توجه داشته باشید که مدارک اقامتی شما در ترکیه هنگام پایان یافتن اقامت شما و یا در هنگام ترک خاک ترکیه از شما پس گرفته خواهد شد. ولی گواهی ثبت تولد حتی در صورتی که خانواده کشور ترکیه را ترک کنند پیش آنها باقی خواهد ماند.

آیا ثبت تولد به معنی کسب شهروندی ترکیه برای کودک است؟

خیر. ثبت تولد به خودی خود به معنای اعطای حق شهروندی به کودک نیست. فرایند ثبت تولد فرزند فرایندی متمایز از کسب شهروندی است و کسب شهروندی مستلزم طی روندی جداگانه می باشد.

 


اطلاعات بیشتر

ازدواج و طلاق
مسائل اجتماعی، اقتصادی و مدنی