اطلاعیه سازمان ملی مهاجرت پیرامون نحوه صدور کارت شناسایی هوشمند یکپارچه برای دانشجویان

مراحل دریافت شناسه یکتا و صدور کارت هوشمند دانشجویان اتباع خارجی:

  1. مراجعه دانشجو به ادارات اتباع خارجی یا دفاتر خدمات اقامت و اشتغال(کفالت) در استان
  2. ارائه اسناد و مدارک اقامتی (پاسپورت و …)
  3. اخذ شناسه یکتا
  4. ورود به سامانه هوشمند مدیریت اتباع و مهاجرين(سهما) سازمان ملی مهاجرت به آدرس https://irmigrationorg.ir
  5. انتخاب سامانه دانشجویی در سامانه سهما و تکمیل مراحل
  6. صدور کارت هوشمند

پس از سیر مراحل و بررسی اطلاعات، کارت هوشمند توسط سازمان ملی مهاجرت صادر و توسط دفاتر کفالت یا اداره اتباع خارجی استان با دانشجو جهت دریافت کارت تماس گرفته می‌شود.