راه‌های تکمیلی

راههای تکمیلی روشهای امنی جهت ورود و اقامت پناهندگان و پناهجویان در یک کشور ثالث هستند که در آنجا، نیازهای حمایتی بین‌المللی آنها برآورده می‌شود. راههای تکمیلی متمایز از اسکان مجدد هستند. کشورهای ثالث معیارهای خاص خود را در مورد راههای تکمیلی تعیین نموده و تصمیم می‌گیرند که چه کسی برای ورود به قلمرو آنها پذیرفته شود. پناهندگان و پناهجویان می‌توانند مستقیماً برای چنین فرصتهایی بر اساس برنامه‌های کشورها، درخواست دهند و نیازی به ارجاع پرونده از طرف کمیساریا نمی‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد راههای موجود و معیارهای واجد شرایط بودن، لطفاً به بخش‌های ذیل که مربوط به فرصتهای تأیید شده توسط کمیساریا در ایران هستند، مراجعه کنید. این بخش‌ها حاوی لینک به وب‌سایت‌های برنامه‌هایی است که کمیساریا اطلاع دارد که پناهندگان با موفقیت از ایران به آنها دسترسی پیدا کرده‌اند. نقش کمیساریا شامل مشاوره و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد فرصتها، معیارها و فرآیند درخواست است.

لطفاً توجه داشته باشید که کلیه خدمات کمیساریا، از جمله اسکان مجدد، کمک، و سایر خدمات، همیشه رایگان هستند. اگر کسی از کارکنان کمیساریا از شما درخواست پول، یا خدمت دیگری کرد، لطفاً موضوع را از طریق ایمیل [email protected] یا وب‌سایت https://www.unhcr.org/igo-complaints.html به کمیساریا گزارش داده، یا به صفحه وب‌سایت کمک کمیساریا مراجعه کنید.

مراقب افرادی که به دروغ ادعای ارتباط با کمیساریا و/یا شرکای آن را دارند، از جمله در شبکه‌های مختلف اجتماعی باشید. به کسانی که در ازای دریافت پول یا خدمت دیگری، مدعی ارائه خدمات کمیساریا، از جمله اسکان مجدد و راههای تکمیلی هستند، اعتماد نکنید.

برای برخی راهها، ممکن است هزینه درخواست ویزا و سایر مراحل اداری وجود داشته باشد. بسیار مهم است که قبل از پرداخت پول، منبع درخواست هزینه را بررسی و تأیید کنید. می‌توانید در مورد اعمال فریبکارانه و/یا کلاهبرداران، از طریق آدرس [email protected] به ما ایمیل بفرستید، یا از صندوق شکایات و انتقادات موجود در کنار در ورودی تمامی مراکز پذیرش کمیساریا استفاده کنید.