سلامت

کمیساریا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی را حمایت می‌کند تا همه پناهندگان بتوانند به طور رایگان از خدمات اولیه بهداشتی همانند شهروندان ایرانی برخوردار شوند. این خدمات شامل واکسیناسیون، مراقبتهای دوران بارداری، بهداشت مادر و کودک، تامین داروهای ضروری و تنظیم خانواده می باشد که در مراکز بهداشت سراسر کشور در دسترس می‌باشد. توافق شده است که خدمات بهداشتی اولیه بصورت رایگان، فارق از وضعیت مدارک آنها، در اختیار همه اتباع خارجی قرار بگیرد.

کمیساریا از طریق یک قراداد مشارکت با اداره اتباع و سازمان بیمه سلامت ایران، از بیمه سلامت همگانی که یک طرح بیمه سلامت ملی است حمایت می کند تا در دسترس دارندگان کارت آمایش و هویت نیز قرار بگیرد. کمیساریا حق بیمه را تقبل می‌کند و بیمه سلامت همگانی را به طور رایگان برای گروه محدودی از پناهندگان که بر اساس غربالگری آسیب پذیری در حین تمدید سالانه کارت آمایش توسط اداره اتباع شناخته می‌شوند، فراهم می‌کند. بقیه پناهندگان می‌توانند با پرداخت حق بیمه برای خوشان در این طرح ثبت‌نام کنند.  شما می‌توانید در اینجا در مورد طرح بیمه سلامت همگانی و نحوه ثبت‌نام در آن بیشتر بخوانید.

برای دسترسی به خدمات سازمان بیمه سلامت ایران لطفا به بخش بیمه سلامت همگانی در دفتر پیشخوان نزدیک خود رجوع کنید.