تحصیل

همه کودکان افغانستانی فارغ از وضعیت مدارکشان می‌توانند در مقاطع اولیه و متوسطه در مدارس شرکت کرده و در برنامه تحصیلی ملی ایران درس بخوانند.

بعلاوه، کمیساریا از طریق شریک کاری غیردولتی خود، این امکان را برای پناهندگانی که می‌خواهند تحصیلات عالیه داشته باشند فراهم می‌کند تا برای کمک هزینه تحصیلی به بنیاد آلمانی اقدام دانشگاهی آلبرت اینشتین برای پناهندگان درخواست بورسیه ارایه دهند. این بورسیه هزینه های تحصیل و زندگی تحصیلی در سطح کارشناسی را پوشش می‌دهد. لطفاً برای گرفتن آخرین اخبار در مورد بورسیه بنیاد آلمانی راهکار تحصیلی پناهندگان آلبرت اینشتین به اینجا مراجعه کنید.

برای بررسی فرصت برنامه فوق (دافی) و دیگر بورسیه ها ی تحصیلی برای پناهندگان به این سایت رجوع کنید: https://services.unhcr.org/opportunities/