ارائه مشاوره توسط کمیساریا

در حال حاضر، به منظور کاهش خطرات ناشی ابتلاء به کووید-۱۹ و یا انتقال احتمالی کووید-۱۹  توسط کارکنان و پناهندگان، مراکز پذیرش فقط برای زمان محدودی مراجعان حضوری را پذیرا هستند. با این وجود ما در تلاش هستیم تا مراکز پذیرش خود را تا حد امکان ایمن سازیم تا بتوانیم تعداد مراجعات حضوری را افزایش دهیم. ادامه خدمات و کمک رسانی به پناهندگان اولویت ما بوده و هست. پناهندگان همیشه می‌توانند از طریق ایمیل و شماره تلفنهای ما با کمیساریا در تماس باشند.

کمیساریابه پناهندگان، پناهجویان و افراد در معرض خطر بی‌تابعیتی با نگرانیهای حمایتی مانند خطر مجبور شدن به بازگشت به کشورشان، مدارک هویتی، تجربه خشونت و استثمار مشاوره می‌دهد. علاوه بر این کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برنامه هایی در زمینه آموزش، بهداشت و معیشت دارد و همچنین خدمات حمایتی به افراد ناتوان، مبتلا به بیماریهای سخت، خانوار با سرپرست زن، قربانیان خشونت از جمله خشونت جنسی و جنسیتی، کودکان بدون سرپرست یا جدا شده از خانواده، خانوار با سرپرست کودک و سالمندان ارائه می‌دهد. کمیساریا همچنین به افراد بدون تابعیت یا در معرض خطر بی‌تابعیتی در ایران مشاوره و حمایت ارائه می‌دهد و حامی کسب تابعیت گروههای خاص است.