چگونه می‌توانم در ایران درخواست پناهندگی کنم؟

دولت ایران از طریق اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مسئول ثبت درخواست پناهندگی و همچنین تشخیص وضعیت پناهندگی در ایران بر اساس قوانین ( آئین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲) می‌باشد.

اگر شما به تازگی وارد ایران شده اید می‌توانید برای گرفتن اطلاعات بیشتر به دفتر اداره اتباع محل اقامت خود مراجعه کنید. برای اشخاصی که به تازگی از افغانستان وارد ایران شده اند، دولت ایران هنوز تصمیمی برای ثبت‌‌نام و دادن مدرک نگرفته است و کمیساریادر حال حاضر از جزییات بیشتر در این مورد اطلاع ندارد.

کمیساریا قادر به دریافت درخواست پناهندگی در ایران نیست و در مورد درخواستهای پناهندگی تصمیم گیرنده نمی‌باشد. هرتغییر جدیدی در این رابطه در این صفحه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

اگر شما تذکره و یا پاسپورت ندارید می‌توانید به سفارت افغانستان در تهران و یا کنسولگری در مشهد برای گرفتن مشاوره و پشتیبانی در نحوه گرفتن مدارک هویتی مراجعه کنید.