ثبت‌نام و ارائه مدارک

دولت ایران از طریق اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مسئول ثبت پناهجویان و تصمیم‌گیری در مورد وضعیت پناهندگی در ایران می‌باشد. اگر شما به تازگی وارد ایران شده اید می‌توانید برای گرفتن اطلاعات بیشتر به دفتر اداره اتباع محل اقامت خود مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ادارات اتباع لطفاً از طرق زیر اقدام کنید :

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۷۹۶۸۶۴ و ۰۲۱۸۸۷۷۹۲۰۶

وبسایت: https://www.bafia.ir

اگر شما تذکره و یا پاسپورت ندارید می‌توانید به سفارت افغانستان در تهران و یا کنسولگری در مشهد برای گرفتن مشاوره و پشتیبانی در نحوه گرفتن مدارک هویتی مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سفارت افغانستان و کنسولگری لطفاً از طرق زیر اقدام کنید:

سفارت افغانستان در تهران:

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۷۵۳۰۸۹

وبسایت: www.afghanembassy.ir

کنسولگری افغانستان در مشهد:

شماره تلفن: ۰۵۱۱۸۵۹۷۵۵۲

(+۹۸) (۵۱۱) ۸۵۹ ۷۵۵۲

ایمیل: [email protected]

وبسایت: cg-afg.com