کمیساریا نگرانی خود را در مورد خطرات تردد افراد تحت پوشش کمیساریا از ایران به ترکیه ابراز می‌دارد

کمیساریا به پناهندگان هشدار می‌دهد که:

شایعات و اطلاعات نامعتبر در شبکه‌های اجتماعی در مورد رفتن به سایر کشورها از جمله ترکیه و اروپا را باور نکنید.

وعده‌های قاچاقچیان، قاچاقچیان انسان یا کسانی که خود را راهنمای مسافرتی جا می‌زنند، باور نکنید. برای انجام هر سفر بین‌المللی شما به مدارک مسافرتی معتبر نیاز دارید. اگر بدون مدارک معتبر (گذرنامه و ویزا) سفر کنید، احتمال دارد قاچاقچیان و قاچاقچیان انسان از شما سوءاستفاده کنند، برای مثال از شما بخواهند مبلغ هنگفتی به آنها بپردازید.

با عبور از مرزها بدون داشتن مدارک معتبر، خود، خانواده یا فرزندان خود را در معرض خطر قرار ندهید. این کار ممکن است خطر دستگیری، اخراج و بازگشت به کشور مبدا و ابطال کارت آمایش را در پی داشته باشد.

لطفاً توجه داشته باشید کلیه خدمات ارائه شده توسط کمیساریا به پناهندگان رایگان است. هر گونه سوءرفتار یا درخواست پول در رابطه با اسکان مجدد توسط کمیساریا را اطلاع‌ رسانی کنید.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفا با ما به آدرس [email protected] ایمیل کنید یا با یکی از دفاتر ما تماس بگیرید:

برای اطلاعات تماس کلیک کنید.