سوءرفتار را گزارش دهید

کلاهبرداری و فساد توسط کارکنان کمیساریا و یا کارکنان شرکا کمیساریا

کلاهبرداری چیست ؟

کلاهبرداری یعنی انجام هر عملی که در آن فردی به منظور کسب منفعت ناروای شخصی مثلاً پول، فرد دیگری را فریب داده و یا گمراه کند.

فساد چیست؟

فساد یعنی ارائه کردن، دادن، گرفتن یا درخواست (مستقیم یا غیرمستقیم) هر چیز با ارزش به منظور تأثیرگذاری نادرست بر اقدامات طرف دیگر.

استثمار جنسی چیست؟

استثمار جنسی یعنی هرگونه سوء استفاده واقعی یا تلاش برای سوءاستفاده از هر نوع موقعیت آسیب‌پذیری در جهت اهداف جنسی. استثمار و سوء استفاده جنسی برای تمامی کارکنان سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی همکار آنها، رفتاری غیرقابل قبول و ممنوع است.

چگونه می‌توانم ازکارکنان کمیساریا و یا کارکنان شرکای کمیساریا در در صورت ارتکاب کلاهبرداری یا فساد می‌توانم شکایت کنم؟

در صورتی که هرگونه اطلاعاتی در مورد کارکنان کمیساریا و یا کارکنان شرکا و یا پیمانکاران کمیساریا دال بر شرکت آنها در کلاهبرداری، فساد، استثمار (بهره‌کشی) یا سوءاستفاده (شامل اعمال دارای ماهیت جنسی) دارید، از طریق نشانی‌های زیر سریعاً به دفتر بازرس کل کمیساریا (IGO) در مقر سازمان ملل متحد در ژنو سوییس گزارش دهید:

  • ایمیل (پست الکترونیک) : [email protected]
  • فرم شکایت آنلاین : https://www.unhcr.org/igo-complaints.html
  • آدرس پستی:
    سوییس ، ژنو ۱۲۰۲ ، خیابان مونبریلان، پلاک ۹۴ ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
    UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

به یاد داشته باشید که تمامی ارتباطات با دفتر بازرس کل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل محرمانه است.