رمز HES برای سفر

به دنبال اقدامات انجام شده توسط دولت در سطح مرکزی و استانی ، کدهای HES برای ورود به بیشتر نهادهای عمومی مورد نیاز است.

کد HES یک عدد 10 یا 12 رقمی است که برای تهیه بلیط برای سفر در داخل ترکیه با وسایل نقلیه عمومی از آن استفاده خواهید کرد.

این کد برای جلوگیری و کند کردن شیوع ویروس Covid-19 استفاده می شود. این کد برای مسافرانی که در معرض ویروس قرار گرفته اند یا با بیماران Covid-19 در تماس بوده اند، اطلاعات فراهم می کند.

آنچه باید درباره کد HES بدانید:

  • کد HES الزامی است.
  • کدهای HES 24 ساعت قبل از سفر بررسی می شوند و از وضعیت آنها اطلاع داده می شود. مسافرانی که مورد تأیید وزارت بهداشت نیستند اجازه سفر نخواهند گرفت
  • هر کد HES فقط برای یک دوره خاص معتبر است، و یا اینکه محدودیت زمانی ندارد. تاریخ انقضا کد HES باید حداقل 7 روز پس از تاریخ سفر باشد، در غیر این صورت رزرواسیون شما تأیید نخواهد شد.
  • لازم نیست برای کودکانی که هنوز به 2 سالگی خود نرسیده اند، کد HES تهیه کنید.
  • کد HES برای کودکان زیر 18 سالتان از طریق پیام کوتاه و پرتال الکترونیکی دولت قابل دستیابی است.

برای دریافت کد HES: یک پیام کوتاه به شماره 2023 ارسال کنید.

در متن پیام کوتاه متن زیر را بنویسید:

<HES> فاصله <شماره کیملیک ترکی خود> فاصله <سال تولد> فاصله <تعداد روزهایی که به کد HES احتیاج دارید> .

مثال: ”HES 99762839287 1975 30″

https://www.facebook.com/unhcrturkeyinfo/videos/637929920238248/

برای دریافت اپلیکیشن برای اندروید اینجا , برای دریافت اپلیکیشن برای اپل اینجا

ویدئوی آموزش گرفتن کد HES از طریق اپلیکیشن تلفن همراه:

https://www.facebook.com/unhcrturkeyinfo/videos/363849067910763/?__xts__%5B0%5D=68.ARAzvMvCXXVnmU4p6mFzgR6Gv84aST0E-s5OXeDb57iBAZaipN9iAcZku6ps9o4SNSCBuNTl6GiwU3P6xmNKcwbpGMAEPAkzvYCJGL5qMwCat4l4ZtoVp6Yl5gpIwMbRsFDZVZUoqH5Hk4hwMBrdf1a8T0qzyexMksIv3GdQtG7pTH9OX_siHmfv0xL6L700ssiz-Wc-37GJPU5-hoKc1Ej69MyzMZWDLbVuGCyEaBLdxao2Qe19cYnUdYemmwkcjYWa_2QqSVpH8YzVDDffbdeLqEYVKhe2S7DsISJs2h8oCxOZb9xrHAQMP8b_RhS5wrchvoQcercqQNRAkMIFg5j43O5niqGO37IQUAqHXHBNiNtciJpou8jVvg5ZSg&__tn__=-R