اسکان مجدد

اسکان مجدد یک راه حل است که پناهندگان را قادر می سازد تا از کشوری که درخواست پناهندگی کرده اند به کشوری دیگر انتقال داده شوند و در آنجا از حمایت و کمک برخوردار گردند.

اسکان مجدد به عنوان یک حق قلمداد نمی شود. همچنین اسکان مجدد روندی نیست که بر اساس درخواست شخص انجام پذیر باشد. به دلیل اینکه هر ساله ظرفیت های بسیار محدودی برای اسکان مجدد فراهم می شود، امکان اسکان مجدد فقط برای شمار بسیار محدودی از پناهندگان وجود دارد. به همین دلیل، این ظرفیت های اسکان مجدد فقط برای افراد به شدت در معرض آسیب در نظر گرفته می شوند. منظور از افراد به شدت در معرض آسیب، پناهندگانی هستند که در کشوری که در آن درخواست پناهندگی کرده اند در معرض خطر بوده و همچنین هیچگونه امیدی به بازگشت مطمئن و بدون خطر به کشورشان وجود ندارد. کمتر از یک درصد کل پناهندگان جهان اسکان مجدد داده می شوند.

اعطای وضعییت پناهندگی به شخص بدین معنی نیست که شخص پناهنده قطعا اسکان مجدد داده خواهد شد.

به منظور شناسایی افراد به شدت در معرض آسیب و ارزیابی واجد شرایط بودن این افراد برای فرایند اسکان مجدد، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اداره کل امور مهاجرت ترکیه (گوچ ایدارسی با نام اختصاری DGMM) همکاری می کند. اخذ تصمیم نهایی برای قبول پناهنده به کشور پناهنده پذیر با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نبوده و این تصمیم توسط کشورهای پناهنده پذیر گرفته می شود.

اگر پرونده شما به منظور ارزیابی برای امکان اسکان مجدد انتخاب شود، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با شما تماس خواهد گرفت.

پرسش های متداول


آیا می توانم برای اسکان مجدد درخواست ارائه کنم؟

خیر. اسکان مجدد روندی نیست که بر اساس درخواست شخص انجام پذیر باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به طور پیوسته در حال بررسی پرونده ی افراد به شدت در معرض آسیب است تا واجد شرایط بودن این افراد را با معیارهای لازم برای اسکان مجدد ارزیابی نماید. اگر پرونده ی شما به منظور ارزیابی برای امکان اسکان مجدد انتخاب شود، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با شما تماس خواهد گرفت.

اسکان مجدد به عنوان یک حق قلمداد نمی شود و به تمام کسانی که درخواست پناهندگیشان مورد قبول واقع شده تعلق نمی گیرد.


آیا می توانم کشوری که مایل به اسکان مجدد در آن هستم را انتخاب کنم؟

خیر. پناهندگان نمی توانند کشوری را برای اسکان مجدد انتخاب کنند.

کشورها موظف به قبول پناهندگان برای اسکان مجدد نیستند. دولت های کشورهای مختلف تعداد پناهندگانی که هر سال مایل به پذیرششان هستند را به اطلاع کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می رسانند. این کشورها همچنین معیارهای خاص خود را برای دریافت پناهنده تعیین می کنند.

اگر پرونده ی شما به منظور ارزیابی برای امکان اسکان مجدد انتخاب شده است، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یک کشور را برای اسکان مجدد شما انتخاب خواهد کرد. این انتخاب از طریق ارزیابی برای تطبیق پرونده شما با معیارهای مخصوص کشورهای پناهنده پذیر صورت خواهد گرفت.


در مصاحبه اسکان مجدد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و چه سوالاتی از من توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای تعیین اینکه آیا واجد شرایط اسکان مجدد هستم یا نه پرسیده خواهد شد؟

مصاحبه با هر متقاضی بالغ که در پرونده قرار دارد، به صورت جداگانه انجام می شود. مصاحبه در زبان مورد نظر متقاضی انجام می شود. متقاضی همچنین می تواند ترجیح خود را نسبت به جنسیت مصاحبه کننده و یا مترجم بیان کند. محتوای دقیق مصاحبه در قالب الکترونیکی نوشته می شود. مصاحبه نیز ممکن است برای موارد ضد تقلب و حفاظت ازحقوق متقاضیان به صورت صوتی ضبط شود.

تمام محتوای مصاحبه به طور دقیق محرمانه باقی می ماند.  به منظور تسهیل  در روند بررسی و ارزیابی عادلانه، از متقاضیان در خواست می شود که همیاری کرده و حقیقت را بازگو کند.

در طی مصاحبه، از متقاضیان طیف وسیعی از سوالات پرسیده خواهد شد. این سوالات شامل، جزئیات زندگی نامه وهمچنین دلایل فرار از کشور مبدا، دلیل ترس از برگشت مجدد به کشور، و سایر موارد مربوط در مورد ترکیب خانواده فرد متقاضی، هویت، و معیارهای که شامل تعیین اسکان مجدد این متقاضی خواهد شد یا نه؟ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را قادر به تصمیم گیری صحیح خواهد ساخت. به متقاضیان یاد آوری می شود که هرگونه کارت شناسایی و یا اجازه سفر و سایر مدارک را که دارا هستند ارائه دهند.


مصاحبه ی کشوری ام را چندی پیش انجام داده ام. چه مدت باید صبر کنم تا اسکان مجدد داده شوم؟

همانطور که در مصاحبه ی کشوری به شما اطلاع داده شده است، اینکه شما مصاحبه ی کشوری شده اید لزوما به این معنی نیست که شما قطعا در کشوری دیگر اسکان داده خواهید شد.

همچنین به یاد داشته باشید که روند اسکان مجدد فرایندی طولانی است. بسته به کشورهای پناهنده پذیر و رویه این کشورها، روند اسکان مجدد ممکن است ماه ها و یا بیش از یک سال به طول بیانجامد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با شما در طول مراحل مختلف روند اسکان مجدد در تماس خواهد بود. شما همچنین می توانید به وبسایت نتایج کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه (UNHCR Turkey Results) مراجعه کرده و از اینکه پرونده تان در چه مرحله ای قرار دارد اطلاع حاصل نمایید. همچنین می توانید با شماره تلفن 4444868 خط مشاوره ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان – آسام نیز تماس حاصل فرمایید.


آیا امکان تسریع روند پرونده من در بخش اسکان مجدد وجود دارد؟

روند اسکان مجدد به عوامل متعددی بستگی دارد: موقعیت شخصی شما، رویه ی کشورها و غیره. مدت زمان اقامت شما در کشور ترکیه هیچگونه تاثیری بر زمان این روند ندارد. اگر موقعیت شما تغییر کند و شما اطلاعات و یا مدارک جدیدی برای ارائه کردن داشته باشید، لطفا آن را به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاع دهید.
همچنین می توانید به وبسایت نتایج کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه (UNHCR Turkey Results) مراجعه کرده و از اینکه پرونده تان در چه مرحله ای از روند اسکان مجدد قرار دارد اطلاع حاصل نمایید. همچنین می توانید با شماره تلفن 4444868 خط مشاوره ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان – آسام نیز تماس حاصل فرمایید.


به من گفته شده است که اگر به شخصی پولی بپردازم، اسکان مجدد داده خواهم شد. آیا چنین چیزی حقیقت دارد؟

خیر. چنین امری حقیقت ندارد. کلیه خدمات ارائه شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای اجرایی آن رایگان است.

به هیچ وجه به اشخاص و یا سازمان هایی که از شما طلب پول جهت پرداخت به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یا شرکای اجرایی در قبال خدمات دارند اعتماد نکنید. آنها شما را فریب خواهند داد. شما پول خود را از دست خواهید داد و اسکان مجدد نیز داده نخواهید شد. افرادی که به شما چنین دروغ هایی می گویند قصد فریب و سوء استفاده از وضعیت شما را دارند. به هر شکل ممکن از این گونه افراد دوری کنید. این افراد حتی ممکن است اطلاعاتی را به شما نشان دهند تا شما را متقاعد کنند که با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ارتباط هستند. حرف های این افراد را باور نکنید.

اگر افرادی با این ادعا که می توانند به روند پرونده شما کمک کنند به نزد شما آمدند، لطفا سریعا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را در جریان بگذارید.

شما می توانید مواردی از این قبیل را از طرق ذیل گزارش دهید:

  • می توانید به این آدرس به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایمیل بزنید: [email protected]
  • می توانید شکایت خود را درون صندوق شکایات بیاندازید. صندوق های مخصوص شکایات در جلوی درب دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آنکارا و دفاتر شرکای اجرایی این سازمان موجود می باشند.
  • می توانید شکایت خود را در پاکت نامه سر بسته قرارداده و به یکی از سازمان های شریک کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تحویل دهید. در این صورت نامه ی شما به صورت دستی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تحویل داده خواهد شد.

 

نگرانی های شما جدی گرفته خواهد شد و به صورت محرمانه به آنها رسیدگی خواهد شد. پرونده اسکان مجدد شماتحت تاثیر این موضوع قرار نخواهد گرفت. اگر مایل به ارائه ی نام و یا شماره پرونده خود نیستید، می توانید شکایت خود را به صورت ناشناس ارائه دهید.

اگر اطلاعاتی در رابطه با دست داشتن فرد یا افرادی از پرسنل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در هر گونه مورد کلاهبرداری دارید، لطفا ما را در جریان قرار دهید. می توانید این کار را از طریق صندوق شکایات و یا شکایت به دفتر بازرسی کل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مستقر در مقر اصلی این سازمان در ژنو انجام دهید.

  • آدرس ایمیل بازرسی کل: [email protected]
  • شماره ی فاکس محرمانه: 7380 739 22 41+
  • آدرس پستی: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

برای گرفتن کمک در مورد اسکان مجدد پرونده ام، به کجا مراجعه کنم؟

اگر پرونده  شما به منظور ارزیابی برای اسکان مجدد توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتخاب شود و شما هرگونه نگرانی و یا سوالی در مورد پرونده اتان دارید، ،لطفا با خط مشاوره کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان – آسام با شماره تلفن 4444868 برای کمک های بیشتر تماس بگیرید.

اگر از سوی دولت آمریکا برای اسکان مجدد به ایالات متحده مصاحبه کرده ولی نامه ردی دریافت کرده اید، می توانید به صورت رایگان از وکلای پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) کمک بگیرید. وکلای IRAP ممکن است بتوانند به شما یرای تنظیم درخواست بازبینی مجدد تصمیم ردی پرونده اتان، کمک کنند.

لطفا صفحه اطلاعات IRAP را در مورد این خدمت رایگان بخوانید. (موجود به زبان های انگلیسی، عربی، فارسی و پشتو.)

علاوه بر این، اگر شما دارای تابعیت افغانستان یا عراق باشید که توسط یا به نمایندگی از دولت ایالات متحده یا آیساف (ISAF) به کار گرفته شده باشید، وکلای IRAP ممکن است بتوانند به شما برای درخواست ویزای ویژه مهاجرت ایالات متحده، کمک کنند.

افراد دارای تابعیت افغانستان: صفحه اطلاعات در مورد کمک های رایگان IRAP درخصوص ویزاهای ویژه مهاجرتی برای شهروندان افغان را مطالعه نمایید. (موجود به زبان های انگلیسی، فارسی و پشتو.)

افراد دارای تابعیت عراقی: صفحه اطلاعات در مورد کمک های رایگان IRAP درخصوص ویزاهای ویژه مهاجرتی برای شهروندان عراق را مطالعه نمایید. (موجود به زبان های انگلیسی و عربی.)

(لطفا توجه داشته باشید که IRAP یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی است که بخشی از دولت ایالات متحده، دولت ترکیه، ICMC، IOM یا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نمی باشد. این سازمان، کمک های حقوقی رایگان مربوط به اسکان مجدد پناهندگان و قانون مهاجرت ایالات متحده را فراهم می کند.)


برای بررسی وضعیت پرونده ام به وب سایت Results UNHCR مراجعه کردم و با این جمله مواجه شدم که پرونده ی من "در حال حاضر برای اسکان مجدد واجد شرایط نیست". معنی این پیام چیست؟

این به این معنی است که پس از ارزیابی های دقیق و در نظر گرفتن پرونده ی شما، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که پرونده ی شما برای اسکان مجدد واجد شرایط نیست. به همین ترتیب، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پرونده ی شما را برای اسکان مجدد ارائه نخواهد کرد. (با این وجود، شما تحت حمایت موقت یا حمایت بین المللی در ترکیه باقی می مانید و حقوق، تعهدات و خدمات موجود برای شما  تحت تاثیر این تصمیم قرار نخواهد گرفت.)

متاسفانه، بعید است که پرونده ی شما دوباره در آینده برای اسکان مجدد در نظر گرفته شود. لطفا توجه داشته باشید که برای این تصمیم پروسه ی تجدید نظر وجود ندارد. اگر با مشکل خاصی مواجه شدید، لطفا با خط مشاوره ی UNHCR-ASAM با شماره ی 4444868 تماس بگیرید.

Feedback

How can we improve this website? Please feel free to give us feedback if there is any information you believe is missing or could be wise to have on this website.

(Your privacy will be respected and the confidentiality of your answers will be maintained)