Informatie over Afghanistan

Informatie voor Afghanen in Afghanistan

UNHCR is niet betrokken is bij evacuaties uit Afghanistan.

UNHCR heeft beperkte mogelijkheden om Afghanen in Afghanistan te helpen en kan mensen die het land willen verlaten niet helpen met de reiskosten of logistiek.

Het mandaat van UNHCR (volgend uit internationale afspraken) ziet enkel op vluchtelingen die hun land van herkomst al hebben verlaten. Dit betekent dat UNHCR in principe enkel hulp kan verlenen aan vluchtelingen die het land van herkomst al hebben verlaten.

Meer informatie hierover en over verschillende hotlines is te vinden op onze Afghanistan HELP pagina.

Informatie voor Afghanen buiten Afghanistan

Als u Afghanistan heeft verlaten, kunt u contact opnemen met het UNHCR-kantoor of de immigratie-autoriteiten van het land waar u zich bevindt voor informatie over hulp en hoe u asiel kunt aanvragen. Meer informatie hierover is te vinden op de HELP pagina van het land waarin u zich momenteel bevindt.

Sommige landen, waaronder Nederland, hebben onlangs aangekondigd zo veel mogelijk Afghanen die hebben gewerkt of gelieerd zijn aan die landen in veiligheid te brengen via evacuatie.

Deze programma’s worden door die landen opgezet en UNHCR is niet verantwoordelijk voor de aanvragen of doorverwijzing van individuen naar deze programma’s.

Meer informatie over het evacuatieprogramma van Nederland is te vinden op deze website van de Nederlandse overheid.

De Nederlandse overheid heeft een taskforce ingesteld om alle gevallen die de overheid bereiken snel in beschouwing te nemen. Betrokkenen of maatschappelijke organisaties kunnen zich melden via telefoonnummer +31 247 247 247 of via het e-mailadres [email protected]. Het crisisteam dat dit telefoonnummer en e-mailadres beheert is dag en nacht, zeven dagen per week bereikbaar en registreert alle aanmeldingen.

Een overzicht van verschillende evacuatieprogramma’s is te vinden op onze Afghanistan HELP Pagina.