Asiel in Nederland

Alle informatie over de asielprocedure in Nederland is te vinden in het Arabisch, Dari, Engels, Frans, Farsi, Nederlands, Oekraïens, Russisch, Somalisch, Turks en Tigrinya op RefugeeHelp.nl.

Daarnaast staan op de website van de Nederlandse overheid veel vragen beantwoord over de asielprocedure in Nederland, evenals op de website van de IND.

Rechten en Plichten

Een geregistreerde asielzoeker in Nederland heeft bepaalde rechten en plichten.

Alle asielzoekers hebben recht op opvang wanneer zij niet voldoende middelen hebben om voor zichzelf te voorzien. Het recht op opvang omvangt ook recht op onderdak, leefgeld, toegang tot gezondheidszorg en toegang tot educatie voor minderjarigen. Het recht op opvang is via de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva) ook verbonden aan bepaalde plichten.

Rechten

 • Asielzoekers hebben recht op opvang en onderdak in een opvanglocatie gedurende hun asielprocedure.  
 • Asielzoekers hebben recht op leefgeld om bijvoorbeeld boodschappen van te doen en kleding van te kopen.
 • Asielzoekers hebben recht op gezondheidszorg, en zijn verzekerd tegen de meeste medische kosten evenals tegen de gevolgen van wettelijke aanspraakbaarheid.
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben recht op educatie.
 • Asielzoekers hebben recht op een advocaat die hen bijstaat in de asielprocedure. Deze krijgen ze automatisch toebedeeld, en hiervoor hoeven ze niet te betalen.
 • Asielzoekers in Nederland mogen 24 weken per jaar betaald werk verrichten.
 • Asielzoekers die een verblijfsvergunning toegewezen hebben gekregen hebben recht op huisvesting buiten het AZC.  

Plichten

 • Asielzoekers in opvanglocaties dienen zich aan de huisregels te houden.
 • Asielzoekers in opvanglocaties moeten zich regelmatig melden voor registratie bij de vreemdelingenpolitie en bij het COA voor inhuisregistratie.
 • Asielzoekers in Nederland dienen een tuberculose-screening te ondergaan bij aankomst, en mogelijke vervolgbehandelingen
 • Asielzoekers in opvanglocaties moeten zich 6 maanden na het indienen van hun asielaanvraag laten registreren in de Basisregistratie personen.

Kijk ook op de website van het COA voor meer informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in Nederland.


Gerelateerde informatie

Bekijk de sectie ‘Wie kan mij helpen?’ om informatie te vinden over organisaties in Nederland die kunnen helpen
Over UNHCR in Nederland