Over UNHCR in Nederland

In Nederland is de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) verantwoordelijk voor het verwerken van asielaanvragen en het beslissen over deze aanvragen. UNHCR Nederland registreert daarom geen vluchtelingen, geeft geen vluchtelingendocumenten af ​​en is niet verantwoordelijk voor huisvesting. Daarnaast identificeert UNHCR Nederland geen vluchtelingen voor hervestiging naar Nederland of naar andere landen.

UNHCR Nederland:

  • Ziet erop toe dat door de Nederlandse overheid de internationale standaarden en wetgeving met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers wordt nageleefd;
  • Monitort de kwaliteit van de opvang van asielzoekers in Nederland;
  • Gaat met de Nederlandse asielautoriteiten en organisaties in gesprek over vraagstukken en problemen met betrekking tot het Nederlands asielsysteem;
  • Pleit voor snelle toegang tot een rechtvaardige en efficiënte asielprocedure; en
  • Vergroot het bewustzijn voor onderwerpen met betrekking tot de rechten van vluchtelingen en asielzoekers, soms in samenwerking met NGO’s, scholen, jeugdorganisaties, etc.

Contact

UNHCR Nederland biedt geen individueel juridisch advies. Organisaties die dit wel doen staan vermeld onder Wie kan mij helpen?. Daarnaast selecteert UNHCR Nederland ook geen vluchtelingen voor hervestiging naar Nederland.

Bel onze algemene of juridische informatielijn of stuur een e-mail als u vragen heeft over ons werk, bezorgdheden wilt melden, algemene informatie wilt ontvangen over procedures in Nederland of denkt dat UNHCR mogelijk kan helpen in uw asiel- of  gezinsherenigingsprocedure in Nederland.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. Buiten deze uren zijn we bereikbaar via e-mail op [email protected].

Houd er rekening mee dat UNHCR om redenen van capaciteit geen afspraken houdt op ons kantoor. Als u persoonlijke ondersteuning of begeleiding nodig hebt, zoek dan het adres van het dichtstbijzijnde kantoor van Vluchtelingenwerk Nederland op via de website van Vluchtelingenwerk.

UNHCR Nederland identificeert geen vluchtelingen voor hervestiging naar Nederland of vanuit Nederland naar andere landen zoals Australië, Canada of de Verenigde Staten.

Website: www.unhcr.nl
Email: [email protected]
Telefoon: +31 (0)6 57 60 21 58

Alles wat u aan medewerkers van UNHCR vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Alle diensten van UNHCR zijn gratis.


Gerelateerde informatie

Informatie over de asielprocedure in Nederland
Bekijk de sectie ‘Wie kan mij helpen?’ om informatie te vinden over organisaties in Nederland die kunnen helpen