Gezinshereniging

Alle informatie over de gezinsherenigingsprocedure kunt u vinden op de website van VluchtelingenWerk, in het Arabisch, Dari, Engels, Frans, Farsi, Nederlands, Somalisch, en Tigrinya.

Hoe kan UNHCR Nederland mij helpen met mijn gezinsherenigingszaak?

Uw advocaat en/of uw contactpersoon bij VluchtelingenWerk (VWN) zijn de personen die u het beste bij kunnen staan in uw gezinsherenigingsaanvraag. Er zijn echter enkele situaties waarin UNHCR Nederland hulp kan bieden bij een gezinsherenigingszaak:

  • UNHCR Nederland kan bewijs van registratie leveren voor familieleden die geregistreerd zijn in een UNHCR kamp;
  • UNHCR Nederland kan zaken van kinderen of familieleden die extra bescherming nodig hebben (alleenstaande kinderen, gezondheidsproblemen, etc.) onder de aandacht brengen van UNHCR collega’s in het veld wanneer het de familieleden zelf niet lukt om contact op te nemen met UNHCR; en
  • UNHCR Nederland kan wellicht hulp bieden in gezinsherenigingszaken die stilliggen vanwege een DNA onderzoek, reisdocumenten, power of attorney of een toestemmingsverklaring waarin procedurele moeilijkheden zijn ontstaan.

Indien u denkt dat UNHCR Nederland u kan bijstaan in uw gezinsherenigingszaak, overleg dit dan met uw advocaat en/of contactpersoon bij VWN, en vraag hen om contact met ons op te nemen.

Tracing

UNHCR is als organisatie in principe niet ingericht voor tracingverzoeken. Wij kunnen alleen familieleden helpen traceren wanneer er aanwijzingen zijn dat deze personen in een UNHCR kamp verblijven of verbleven, of tenminste geregistreerd zijn (geweest) bij UNHCR. Wanneer dit het geval is kunt u uiteraard contact met ons opnemen, zodat wij u een tracingverzoeksformulier toe kunnen sturen en u kunnen helpen uw vermiste familielid te vinden. Des te meer informatie bekend is over uw familielid die u zoek, des te groter de kans dat wij deze persoon ook daadwerkelijk kunnen vinden.  

Indien de vermiste persoon niet verblijft of heeft verbleven in een UNHCR kamp, en u een zoektocht uit wilt zetten buiten de systemen van UNHCR, verwijzen wij u door naar het Rode Kruis Restoring Family Links Team. Zij kunnen u beter helpen bij een dergelijke grootschalige zoektocht. Als u hulp wilt bij het opsporen van vermiste familieleden, kunt u het contactformulier op hun website invullen.


Gerelateerde informatie

Bekijk de sectie ‘Wie kan mij helpen?’ om informatie te vinden over organisaties in Nederland die kunnen helpen
Over UNHCR in Nederland