Informatie over aarbevingen Turkije en Syrië

UNHCR is diep bedroefd over de tragische gevolgen van de dodelijke aardbevingen in Turkije en Syrië. Wij condoleren degenen die familie, vrienden en geliefden hebben verloren.

Wat doet UNHCR om te helpen?

In Turkije

UNHCR staat achter Turkije in deze moeilijke tijd en blijft vastbesloten de Turkse autoriteiten te steunen bij de aanpak van deze situatie.

Hoewel we nog geen volledig beeld hebben van de gevolgen van de aardbevingen, volgen we de behoeften samen met de autoriteiten op en staan we klaar om steun en bijstand te verlenen. Via onze communicatieplatforms en -kanalen (UNHCR Turkiye HELP page en de UNHCR Türkiye Information Board) blijven we beschikbaar en blijven we informatie over hulp en ondersteuning delen.

We bekijken onze voorraden in het land en in de regio voor mogelijke steun bij humanitaire hulp in Turkije. Hetzelfde gebeurt in het kader van de coördinatie door OCHA in verband met de behoeften van de getroffen bevolking in Noord-Syrië.

In Syrië

De UNHCR is diep bedroefd over het verlies aan mensenlevens ten gevolge van deze verwoestende aardbeving. De UNHCR betuigt haar diepste medeleven met alle getroffenen en stuurt al de broodnodige voorraden naar de getroffen gebieden en zet collega’s in voor ondersteuning.

De UNHCR coördineert ook de reactie met andere VN-organisaties en humanitaire actoren om hulp en steun te verlenen aan mensen in nood in Syrië. Via onze veldteams zijn we begonnen met het verlenen van dringende hulp aan de overlevenden.

UNHCR heeft tijdelijk alle niet-essentiële activiteiten in haar community centres (met inbegrip van vrijwilligers en mobiele teams) opgeschort en zal zijn activiteiten richten op de noodhulp na de aardbeving. Dit omvat de identificatie en prioritering van behoeften in de getroffen gebieden en doorverwijzingen.

De middelen zullen ook worden herbestemd om te zorgen voor voldoende psychosociale steun voor de getroffen personen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, waaronder, maar niet uitsluitend, kinderen, gehandicapten en ouderen.

Mijn gezinsleden zijn in Turkije of Syrië, wat kan ik doen?

Als uw gezin zich in een door de aardbeving getroffen gebied bevindt, kunt u de volgende informatie en contactgegevens met hen delen:

 • Zorg eerst voor je veiligheid en controleer vervolgens of iemand in jouw omgeving hulp nodig heeft.
 • Blijf uit de buurt van beschadigde gebouwen en elektriciteitsleidingen en volg het advies van de lokale autoriteiten op.
 • Wacht op de volgende naschokken. Wees voorbereid om te schuilen als u een naschok voelt. Ga zitten om te schuilen, bedek je hoofd en nek met je handen en armen en houd je vast aan iets stevigs.
 • Als u zich in een beschadigd gebouw bevindt, ga dan naar buiten en ga snel weg van het gebouw. Betreed geen beschadigde gebouwen.

Informatie specifiek voor mensen in Turkije

 • Als uw mobiliteit beperkt is, doe dan niets dat jouw leven in gevaar kan brengen. U kunt de AFAD-noodlijn bellen op 00905350456181. Hulpverleners zullen je zo snel mogelijk proberen te bereiken.
 • Als je vastzit, maak dan geluid door te slaan op de water-, verwarmings-, gasvoorzieningen of de grond. Als dit lukt- kun je ook de noodlijn AFAD bellen op 00905350456181. Bedek je mond met bijvoorbeeld je shirt om jezelf te beschermen.

Voor assistentie is ook het buitenlandse callcenter (YIMER 157) bereikbaar. De lijn is 24/7 beschikbaar in zeven talen (Turks, Arabisch, Perzisch, Engels, Russisch, Duits en Pasjto). WhatsApp: +90 312 422 04 00Telegram: @Yimer157bot.

Eerder opgelegde reisbeperkingen voor personen onder internationale of tijdelijke bescherming in de door de aardbeving getroffen gebieden (Kahramanmaras, Hatay, Malatya, Adyaman, Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Kilis, Osmaniye en Diyarbakir provincies) zijn opgeheven. Dit betekend:

 1. Mensen kunnen deze provincies verlaten zonder een reisvergunning te hebben.
 2. Personen moeten naar het immigratiebeheerkantoor in de provincie waar ze naartoe reizen gaan om een geldige reisvergunning voor 90 dagen te verkrijgen.
 3. Istanbul is de enige provincie die geen mensen accepteert.
 4. Als de personen die zijn geregistreerd in de door de aardbeving getroffen provincies worden gearresteerd door de wetshandhavers in andere provincies, sturen de wetshandhavers ze naar het relevante immigratiebeheerbureau van die provincie en vervolgens geeft het immigratiebeheerbureau hen een 90-dagen reisvergunning.

Belangrijke ontwikkelingen visums en gezinshereniging

Door de aardbeving in Turkije en Syrië is het begrijpelijk dat mensen terug willen, familie met spoed willen laten overkomen of juist langer in Nederland willen blijven. De IND gaat (in eerste instantie) tot 9 maart 2023 in sommige gevallen soepeler om met verzoeken voor een terugkeervisum of een verlenging van een visum kort verblijf:

 1. Syriërs die nog in de procedure zitten of een asielstatus hebben en die naar Turkije willen reizen (vanwege familie of vrienden in nood) ontvangen een terugkeervisum van de IND.  Hiervoor hoef je tijdelijk ook geen leges te betalen.
 1. In zeer schrijnende situaties of medische noodsituaties kan voorrang worden verleend in de gezinsherenigingsprocedure. Hiervoor kan je de reguliere IND spoedbox gebruiken
 2. Als je familieleden of vrienden hebt die een mvv (nareis of reguliere) procedure hebben lopen, kan de termijn om hun mvv op te halen worden verlengd in het geval de ambassade slecht te bereiken is. De termijn kan van 3 naar 6 maanden worden verlengd.”

LET OP: het gebruikelijke terugkeerbeleid voor personen die willen terugkeren naar het land van herkomst is nog wel van toepassing.

Meer informatie hierover is hier te vinden.

Kan ik spullen doneren?

Bedankt dat u de mensen in de getroffen gebieden wilt ondersteunen! Helaas kunnen wij in Nederland geen goederen aannemen.

UNHCR koopt internationaal op grote schaal hulpgoederen in, waar mogelijk in de landen zelf om de lokale economie te stimuleren. Dat is efficiënter dan hulpgoederen die we geschonken krijgen afleveren: als wereldwijde organisatie krijgen we schaalvoordeel in zowel inkoop als transport.

De beste manier om steun te bieden is door geld te doneren.  U kunt doneren via onze website.


<< Terug naar de Help Nederland startpagina