Hervestiging

Het UNHCR-hervestigingsprogramma is bedoeld voor de meest kwetsbare vluchtelingen en is primair gericht op de bescherming van vluchtelingen wiens leven, vrijheid, veiligheid, gezondheid of fundamentele mensenrechten in het gastland in gevaar zijn. Vluchtelingen worden geïdentificeerd voor hervestiging door het UNHCR-kantoor in het land waar ze zijn geregistreerd. Minder dan 1% van alle vluchtelingen heeft de kans om zich wereldwijd te vestigen. Nederland hervestigt jaarlijks 500 vluchtelingen.

UNHCR Nederland is niet betrokken bij de identificatie of definitieve selectie van vluchtelingen voor hervestiging naar Nederland en heeft daarom geen invloed op het hervestigingsproces.

Wat is hervestiging?

Hervestiging is de identificatie door UNHCR en zorgvuldige selectie van overheden waarbij ze de meest kwetsbare vluchtelingen uitnodigen als deze vluchtelingen niet kunnen terugkeren naar hun eigen land en ze ook niet kunnen blijven in hun opvangland. UNHCR identificeert kwetsbare vluchtelingen voor hervestiging naar 34 landen, onder andere naar Nederland. Hervestigingslanden bieden de vluchtelingen die zij opnemen onder andere een verblijfsstatus, een huis, een financiële bijdrage, toegang tot gezondheidszorg, taallessen, en begeleiding, totdat mensen op eigen benen kunnen staan.

Wie komt er in aanmerking voor hervestiging?

UNHCR identificeert de meest kwetsbare vluchtelingen voor hervestiging. Denk bijvoorbeeld aan alleenstaande vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, vluchtelingen die medische zorg nodig hebben die niet beschikbaar is in het opvangland, vluchtelingen die slachtoffer zijn geweest van geweld, of vluchtelingen die tot een bepaalde sociale groep behoren (bijvoorbeeld LHBT+ personen). Vluchtelingen die zijn veroordeeld voor een misdrijf en degenen die als een gevaar voor de samenleving worden beschouwd, komen echter niet in aanmerking voor hervestiging.

Hoe kan ik me aanmelden voor hervestiging?

Vluchtelingen kunnen zich niet aanmelden voor hervestiging. Daarnaast is UNHCR Nederland niet betrokken bij het hervestigingsproces. Om voor hervestiging in aanmerking te komen is het ten eerste belangrijk om geregistreerd te zijn bij UNHCR in het land waar u zich bevindt. Wanneer u geregistreerd bent wordt uw zaak automatisch overwogen voor hervestiging. Het is noodzakelijk dat de UNHCR medewerkers ter plaatse, die bepalen welke vluchtelingen hervestigd worden, op de hoogte worden gehouden van de situatie waarin u zich bevindt. Hierdoor kunnen ze de juiste afweging maken over welke vluchtelingen op dat moment het meest kwetsbaar zijn, en wie dus met de grootste urgentie hervestigd moeten worden. Het is dus belangrijk om het UNHCR kantoor in het land waar u verblijft op de hoogte te houden van veranderingen in uw situatie, zoals wanneer uw gezondheid verslechterd, u uw huis verliest of u bedreigd bent. Contactgegevens van lokale UNHCR kantoren kunt u vinden op unhcr.org/naam van het land (Engels).

Wat gebeurt er nadat ik hervestigd ben naar Nederland?

Na aankomst in Nederland krijgen de hervestigde vluchtelingen hun verblijfsvergunning. Ze hebben daarmee dezelfde rechten en plichten als Nederlandse burgers. COA brengt de hervestigde vluchtelingen naar hun nieuwe woning, waar ze welkom worden geheten in hun nieuwe gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat in de eerste periode de vluchteling van een organisatie ondersteuning krijgt voor de opbouw van een nieuw bestaan. In de meeste gemeenten biedt VluchtelingenWerk Nederland deze begeleiding.

Kan ik vanuit een Europees land (bijvoorbeeld Griekenland of Bulgarije) hervestigd worden naar Nederland?

Helaas is dit niet mogelijk. UNHCR hervestigt geen vluchtelingen vanuit Europa naar andere landen.

Kan ik hervestigd worden van Nederland naar een ander land?

UNHCR hervestigt geen vluchtelingen van Europa naar andere landen. UNHCR Nederland kan u daarom niet helpen indien u hervestigd wilt worden vanuit Nederland naar een ander land.


Gerelateerde informatie

Bekijk de sectie ‘Wie kan mij helpen?’ om informatie te vinden over organisaties in Nederland die kunnen helpen
Over UNHCR in Nederland