Terugkeer

De volgende organisaties bieden hulp en advies als u wil terugkeren naar uw land van herkomst:

The International Organization for Migration (IOM)

Mocht u erover denken Nederland te verlaten om terug te gaan naar uw land van herkomst dan kan het IOM u hierbij helpen. IOM’s vrijwillige terugkeerondersteuning is gratis en beschikbaar voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland, onafhankelijk van hun legale status.

U kunt vrijblijvend met het IOM in gesprek gaan zonder enige verplichting. Alles wat u met het IOM bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Het IOM kan u informeren over de ondersteuning die ze bieden voorafgaand, tijdens en na uw vertrek. Alle vragen die u heeft over uw terugkeer kunt u persoonlijk bespreken met een van de medewerkers. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met IOM collega’s in uw land van herkomst. Indien u dat wilt, kan het IOM u doorverwijzen naar andere organisaties voor aanvullende dienstverlening of advies. Als u daadwerkelijk besluit om vrijwillig terug te keren kan het IOM u helpen met alle voorbereidingen.

U kunt contact opnemen met het IOM via 088 746 4466 en kunt meer informatie vinden de website van het IOM.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Als terugkeerorganisatie voert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het terugkeerbeleid van de Nederlandse overheid uit.

De DT&V regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland, en helpt ook bij vrijwillige terugkeer.

Indien u zich aan wilt melden voor hulp van de DT&V bij de terugkeer naar uw land van herkomst kan dit via dit formulier.


Gerelateerde informatie

Bekijk de sectie ‘Wie kan mij helpen?’ om informatie te vinden over organisaties in Nederland die kunnen helpen
Informatie over de asielprocedure in Nederland