Algemeen

De volgende organisaties bieden algemene voorzieningen aan asielzoekers en vluchtelingen:

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. De IND beoordeelt en beslist over asielaanvragen in Nederland, evenals over gezinsherenigingsprocedures en naturalisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van de IND, waar u bijvoorbeeld antwoorden op veelgestelde vragen vindt. Voor contact over uw zaak kunt u het beste contact opnemen met uw IND contactpersoon. Indien u nog geen contactpersoon heeft kunt u de IND bereiken op 088 043 0430 of via het contactformulier.

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) / RefugeeHelp.nl

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Hun medewerkers en vele vrijwilligers zetten zich in voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.

VluchtelingenWerk heeft kantoren in vrijwel alle azc’s in Nederland, en daarnaast ook nog enkele stadskantoren. Om het dichtstbijzijnde kantoor en contactgegevens te vinden kunt u terecht op hun platform RefugeeHelp.nl. Deze website bevat ook veel informatie over onderwerpen zoals de asielprocedure in Nederland, gezinshereniging, en zorg voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland in veel verschillende talen.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Deze opvang bestaat naast verblijf in een asielzoekerscentrum uit leefgeld, begeleiding en toegang tot gezondheidszorg. COA kan u over deze onderwerpen het beste informeren.

De makkelijkste manier om contact op te nemen met het COA is via de infodesk in het asielzoekerscentrum waar u verblijft. Indien u meer informatie wenst, kunt u deze vinden op de website van het COA.


Gerelateerde informatie

Bekijk de sectie ‘Wie kan mij helpen?’ om informatie te vinden over organisaties in Nederland die kunnen helpen
Informatie over de asielprocedure in Nederland