Gendergerelateerd geweld

Als u (of iemand in uw omgeving) een ongewenste (seksuele) ervaring heeft meegemaakt op basis van uw geslacht, geslacht of genderidentiteit, zijn er organisaties en diensten die u kunnen helpen. In Nederland kan iedereen om hulp vragen, ongeacht nationaliteit, genderidentiteit, seksuele geaardheid, etniciteit, relatiestatus of religie.

Seksueel- en gendergerelateerd geweld zijn handelingen die lichamelijk, psychisch of seksueel letsel of lijden veroorzaken. SGBV kan ook online en via social media plaatsvinden.

Voor meer informatie hierover en over waar u hulp kunt vinden in Nederland vindt u in deze brochure.  Deze informatie is beschikbaar in het Arabisch, Engels, Nederlands en Tigrinya.


Gerelateerde informatie

Mensenhandel