Opsporen van vermiste familieleden

Rode Kruis – Restoring Family Links

Het Rode Kruis zet zich in voor het opsporen van familieleden die vermist zijn geraakt als gevolg van oorlog, conflict, natuurrampen of migratie. Om een verzoek in te dienen bij het Rode Kruis voor een van uw familieleden, kunt u het contactformulier op de website van het Rode Kruis invullen.


Gerelateerde informatie

Bekijk de sectie ‘Wie kan mij helpen?’ om informatie te vinden over organisaties in Nederland die kunnen helpen
Informatie over de asielprocedure in Nederland