اطلاعیه پیرامون ثبت نام دانشجویان در سامانه سهما

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت دانشجویان می بایست جهت دریافت شناسه یکتا و ثبت نام اطلاعات به منظور بهره‌مندی از خدمات از روز سه شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ به سامانه سهما به آدرس http://www.irmigrationorg.ir مراجعه نمایند. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
کانال سازمان ملی مهاجرت