اطلاعیه پیرامون ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع و مهاجرین خارجی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۳

با توجه به شروع طرح ساماندهی مطلوب و هدفمند اتباع و مهاجرین خارجی در کشور و آغاز ثبت نام دانش آموزی، سازمان ملی مهاجرت اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه هوشمند (سهما) نمود است که کلیه مراحل فرایند ثبت نام دانش آموزی در این سامانه انجام می‌شود. از آنجایی که سامانه مذکور در حال آزمایش و ارزیابی است، با نهایی شدن سامانه به صورت نهایی کلیه مراحل ثبت نام دانش آموزی به صورت برخط انجام می‌شود. سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور در هماهنگی به عمل آمده با وزارت آموزش و پرورش از کلیه خانواده های دانش آموزان اتباع و مهاجرین درخواست می‌نماید از هفته آینده با مراجعه به سامانهhttp://irmigrationorg.ir  نسبت به ثبت نام قطعی دانش آموزی اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت