Coronavirus konusunda

Yunan Devletinin Duyuruları

 1. Hareket kısıtlamaları
 2. Sosyal mesafe
 3. Okulların kapatılması
 4. İltica hizmetinin askıya alınması
 5. Seyahat kısıtlamaları
 6. Sağlık Hizmetlerine Erişim
 7. Kişisel Hijyen ve Önleme

Resmi Duyurular

Bu sayfa, Yunan Hükümeti tarafından Coronavirüsün önlenmesi ve yayılmaması amacıyla alınan önlemlere ilişkin resmi duyurularla düzenli olarak güncellenecektir. Aşağıdaki resmi devlet kurumlarının internet sitelerinden de bu düzenli güncellemelerle ilgili bilgi edinebilirsiniz:

Tüm Yunanistan çapında, kamu sağlığı göz önünde bulundurularak Koronavirüs COVID-19’ un daha fazla yayılma tehlikesini önleme amacıyla 7 Kasım 2020 Cumartesi sabah saat 06:00’dan 30 Kasım 2020 Pazartesi sabah 06:00’ya kadar İlâve tedbirler alınmıştır.

71342 sayılı Ortak Bakanlık Kararı

1.Hareket kısıtlamalar

 • 7 Kasım 2020’den itibaren kısa mesaj (SMS) yoluyla veya kendi düzenlenmiş olduğunuz belgelerle (örnek belgeler için tıklayınız https://forma.gov.gr/ ) dolaşma ve hareket etme iznine sahipsiniz. SMS mesajlarınızı 13033’e ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

SMS kısa mesajların aşağıdaki formata uygun olması gerekir.

X [boşluk] adı soyadı ve ikametgâh adresi olup X harfi, aşağıda belirtilen veya tarif edilen ve 1, 2, 3, 4, 5, 6  rakamlarına denk gelen dolaşma veya hareket etme sebebinizi belirtmektedir:

 1. İlgili iletişim ve tavsiyeyi takiben Eczane veya Doktora Gitme
 2. Gönderilmesi veya postalanması mümkün olmayan temel ihtiyaç ürünleri satan ve halihazırda faaliyet gösteren bir mağaza veya dükkâna gitme (süper market, bakkal gibi).
 3. Dijital ortamda yapılamayan işlemler için randevu sonrasında bankaya veya kamu kurumuna gitme.
 4. Yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermek veya okula giden ve refakat gerektiren öğrenciler için dolaşma veya hareket etme.
 5. Yasaların öngördüğü şekilde, merasime gitme (örneğin cenaze, düğün, vaftiz), veya geçerli hükümler çerçevesinde boşanmış veya ayrılmış ebeveynlerin aile çocuk iletişimini sağlama bağlamında bir yerden bir yere hareket etme.
 6. Kişisel beden eğitimi amaçlı, veya evcil hayvanların ihtiyacını gidermek için, ikametgâh adresime yakın bir yere ve çok kısa süreli olma şartıyla, şahsen veya 1,5 metrelik mesafe kuralına uyma şartıyla en fazla üç (3) kişi dolaşım veya hareket.

Dolaşım [boşluk] X [boşlukadı soyadı ve adresi olarak yanıt alacaksınız.

 •  Toplu halde bir araya gelme yasaklanmış olup bu kuralın ihlâl edilmesi durumunda 3.000 Euro para cezazı uygulanacaktır.
 • Herhangi bir vasıtayla veya vesileyle il dışına çıkmak, özellikle Attiki ili dışına çıkmak aşağıdaki istisnalar hariç kesinlikle yasaklanmıştır.

a-) işe gidip gelme,

b-) sağlık sorunları için bir yere gitmek,

c-) daimi olarak  kalıcı ikâmetgah adresinize gitmek,

d-) Merasime gitme (örneğin cenaze), veya boşanmış veya ayrılmış ebeveynlerin aile çocuk iletişimini sağlama bağlamında bir yerden bir yere gitmek.

 • İşe gidip gelme, eczaneye gitme, doktora gitme (1 kod numaralı dolaşım) ve ikâmet adresinize yakın bir bölgeye evcil hayvanınızı götürme hariç akşam 21:00 ile sabah 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır.

Adalardaki (Lesvos, Samos, Leros, Kos Hios) İlk Kabul ve Kimlik Saptama merkezleri, tüm açık konaklama tesislerinde ve kabul merkezilerinde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının Koronavirüs önlemlerine dair alınan kararlarla ilgili bilmesi gerekenler.

Kararlar 30 /11/2020, sabah 06:00’ya kadar geçerlidir.

1. Kimlik Saptama ve Kabul merkezleri (Κ.Υ.Τ.) ve Yunanistan çapındaki tüm barınma tesislerinde ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçici dolaşım kısıtlaması kesinlikle Merkezin çevresi ile sınırlı olup uygulaması Yunan Polisi tarafından yapılacaktır.

2. Her gün 07: 00-19: 00 arasında, Kimlik Saptama ve Kabul merkezleri (Κ.Υ.Τ.) ve Yunanistan çapındaki tüm barınma tesislerinde ikamet eden ailelerin veya grupların temsilcilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için komşu şehir merkezlerine seyahat etmelerine izin verilir. Toplu taşıma araçlarının kullanılması mümkün olan durumlarda bunun kalabalık oluşturacak bir şekilde olmaması gerekir. Bu önlemlerin kontrolü Yunan polisi personeli tarafından yapılacaktır.

3. Kimlik Saptama ve Kabul merkezleri (Κ.Υ.Τ.) ve Yunanistan çapındaki tüm barınma tesislerindeki Yönetim ve yönetim hizmetleri, buralarda ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarını anladıkları dilde yazılı veya sesli (hoparlör) mesajlarla ayni zamanda tesis civarındaki tüm ilgili makam ve birimleri yukarıdaki dolaşım kısıtlamalarını uygulama sebepleri ve bunlara mutlak şekilde uyulması bağlamında, bilgilendirmek zorundadır.  İlgili birimler ve Uluslararsı kurumların yerel bölümleriyle iletişim neticesinde, Kimlik Saptama ve Kabul Merkezleri (Κ.Υ.Τ.) ve diğer tesislere girişi sağlayabilen, uluslararası kurum ve ayni zamanda zamanda sivil toplum kuruluşlarına ait personelin ad soyadını içeren liste düzenlemek mümkündür. 30 Kasım tarihine kadar başvuru sahipleriyle ilgili ziyaretler veya barınmaya, beslenmeye, tıbbi tedaviye bağlı olmayan faaliyetler, tesis civarındaki dolaşım gereksinimi doğması durumunda İlgili tesis ve Kimlik Saptama ve Kabul merkezlerinin (Κ.Υ.Τ.) yönetiminin izni doğrultusunda olacaktır.

4. Barınma tesisleri, Kimlik Saptama ve Kabul Merkezlerindeki (Κ.Υ.Τ.)  üçüncü ülke vatandaşlarına  Hukuki  hizmet verme işlemleri , Barınma tesisi, Kimlik Saptama ve Kabul Merkezi (Κ.Υ.Τ.) yönetiminin izninin ardından, mümkün olduğu takdirde  özel bir alanda gerçekleşecektir.  Kimlik Saptama ve Kabul Merkezi (Κ.Υ.Τ.) veya Barınma tesisi personelinin, Ulusal Halk Sağlığı Kurumu ( EODY)  ve Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yapmış olduğu açıklamalarda belirtildiği şekilde kişisel hijyen kurallarına, ve kişisel korunma önlemlerine harfiyen uymaları  gerekmektedir.

5. Kimlik Saptama ve Kabul Merkezi (Κ.Υ.Τ.) veya üçüncü ülke vatandaşlarının yaşadığı Barınma tesisleri civarında özel sağlık birimleri oluşturulmakta olup bunlar hem koronavirüs COVID-19 vakalarıyla başa çıkma olasılığına karşı hazırlıklı olup hem de Kimlik Saptama ve Kabul Merkezi (Κ.Υ.Τ.) veya bahsedilen Barınma tesisi personeline sağlık kontrolü uygulamaktadır.

6. Yunan Polisi, yukarıdaki hareket kısıtlama önlemlerinin uyulmasını sağlamaktan sorumlu olup aynı zamanda araçların dolaşımı, polis kontrol noktalarının oluşturulması ve  teknik bariyer kullanımı  ile ilgili kararlara, müdahale edebilir.

7. Dolaşımla ilgili bakanlık kararı, İltica başvuru sahibi üçüncü ülke vatandaşlarına, Vatansız olanlara, tanınmış mültecilere veya ikincil/tamamlayıcı koruma statüsüne sahip kişilere, kamu sağlığının korunması için veya barınma programları çerçevesinde yukarıdaki kişilerin yer değiştirmesi sırasında (örneğin HELIOS ve ESTIA II) özel olarak kiralanmış araçlarla (örneğin: gemi, uçak, tren, otobüs ve arabayla) gerçekleşen seyahat veya dolaşımlarda uygulanmaz.

8. Bakanlık kararının düzenlemelerinden, üçüncü ülke vatandaşlarının Kimlik Saptama ve Kabul merkezleri (Κ.Υ.Τ.) veya Barınma tesislerine girişi, Kimlik Saptama ve Kabul Ofisi tarafından gerçekleştirilen organize dolaşım çerçevesinde, hariç tutulmuştur.

9. Kimlik Saptama ve Kabul merkezlerinin (Κ.Υ.Τ.) gerek dışında gerekse içerisinde yer alan, çıkışların askıya alınması durumunda çalışmaları durdurulmayan  Bölgesel İltica Ofislerinin/Bürolarının tesisleri bakanlık kararıyla ilgili düzenlemelerin dışında tutulmuştur. Kimlik Saptama ve Kabul merkezlerinin (Κ.Υ.Τ.) yöneticileri ve Bölgesel İltica Ofislerinin Amirleri Yunan polisi ile işbirliği halinde, Bölgesel İltica Ofis personelinin, üçüncü ülke vatandaşlarının, onların yasal müvekkilleri ve danışmanlarının, tercümanların ve orada bulunması mutlak ihtiyaç arz eden kişilerin  tesislere güvenli bir şekilde gelişi, kalışı, ayrılışı ile ilgili, uygun her türlü aracı/yöntemi kullanmaları ve sorumluluklar  listesi oluşturmaları gerekir.

10. Maske kullanımı, 4 yaşın altındakı çocuklar ve sağlık sebebiyle kullanmaması gerekenler hariç, tüm Kimlik Saptama ve Kabul Merkezlerinde (Κ.Υ.Τ.)  zorunludur.

11. Yukarıdaki kuralların ihlâli durumunda 300 Euro para cesası uygulanır.

Özel önlemlerin uygulanması ile ilgili , yerel makamlarla ve Yaşadığınız Barınma tesisinin yönetimiyle iletişime geçiniz.

2.Sosyal mesafe

 • Tüm ülkede, tüm iç ve dış mekânlarda tıbbi olmayan maske kullanımı zorunludur. Bu kural çalışma alanları için de geçerli olup, başkalarının olmadığı bireysel bir ortamda çalışanlar dahil edilmez. Maske kullanımı zorunluluğundan aşağıdakiler muaftır. a-) Belgelerle kanıtlanmış olması şartıyla örneğin solunum zorluğu gibi tıbbi sebeplerden ötürü maske kullanımı önerilmeyen kişiler b-) 4 yaşın altındaki çocuklar. Maske kullanma zorunluluğu kuralını ihlâl edenler 300 Euro para cezasına çarptırılır.
 • Ticari mağazaların alış-veriş merkezlerinin (AVM), çocuk parklarının, kuaförlerin, spor salonlarının ve sinema salonlarının, çalışması askıya alınmıştır. İlâveten, restoran ve lokantaların çalışması da askıya alınmıştır. Buna, ürünlerin paket halinde ilgili işyerinden teslim alınması (take away), ürünlerin dağıtımı veya eve servis (delivery), ve arabayla yol üzerinde servis (drive-through), dahil değildir. Buna sadece burada belirtildiği üzere, vatandaşların dolaşım nedenleri bağlamında izin verilir. Yiyecek mağazaları (süper market, bakkal, fırın, kasap, balıkçı), eczaneler, oto tamir atölyeleri ve halk pazarları açık kalmaya devam edecektir.
 • Ulaşım: Toplu taşıma araçları kısıtlı sıklıkla ve azami %65 kapasite ile çalışmaktadır. Yolcuların maske kullanmamaları durumunda toplu taşıma araçlarına girmelerine izin verilmeyecektir. Taksi ve özel araçlarda sürücü dışında bir kişi daha seyahat edebilir. Araç içerisinde yolcu sınırının aşılmasına sadece a-) bir yetişkin gözetimi olmadan evde kalması imkansız olan çocuklar veya b-) taşınması veya dolaşımı için ikinci  kişiye ihtiyaç duyan yardıma muhtaç birisi. Eşler, birinci veya ikinci derece akrabalar hariç maske kullanımı zorunludur.
 • Gösterge niteliğinde, tanık gereksinimi olmayan, ihtiyati tedbir kararı alınması gerektiren davalar hariç tüm davaların mahkemelerce görüşülmesi askıya alınmıştır.
 • Ülke çapında, halk sağlığını koruyucu önlemler çerçevesinde, ibadet alanlarının büyüklüğüne bakılmaksızın, tüm din ve mezhebe ait  ibadet mekanlarında fiziksel olarak kişilerin varlığını gerektiren her tür dini merasim askıya alınmıştır. Cenaze merasimine din adamı, defnetme işlemini gerçekleştiren kişiler ve sadece dokuz (9) kişi katılabilir.
 • Asansör kullanımına sadece engelli ve diğer hassas/özürlü kişiler için,  ve kapasitesinin % 10’unu geçmediği sürece izin verilir. Maske kullanımı zorunludur.

3.Okulların kapatılması

Tüm eğitim basamaklarında yüz yüze eğitim askıya alınmıştır. Uzaktan eğitim zorunludur.   https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/1650-covid19/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi

4. İltica hizmetinin askıya alınması

İltica Ofisinin 30 Kasım’a kadar verdiği kamu hizmetileri

 • Randevu almadan da olan İtiraz veya olumsuz istinaf karar tebliğlerini teslim alma işlemi hariç, planlanmış bir randevu olmadan kamuya hizmet verme mümkün değildir. 
 • 1,5 metrelik mesafe kuralı geçerli olduğu gibi İltica ofisine gelme esnasında maske kullanımı da zorunludur.
 • Her durumda, İltica başvuru sahiplerinin internet sitesinin elektronik uygulamalarını kullanması rica olunur: applications.migration.gov.gr.
 • Hassas veya Özürlü İltica Başvuru sahiplerinin acil işlemlerine ve aile bütünlemesi işlemlerine, planlanmış randevu sonucunda öncelik verilir. Hak sahiplerine seyahat belgeleri ve tek tip ikamet izinleri planlanmış randevu ardından, verilecektir.
 • Uluslararsı Koruma Başvurusu sahiplerinin tüm programlanmış mülâkatları gerçekleştirilecektir.
 • Skype aracılığı ile yapılan programlanmış kayıt işlemleri normal bir şekilde gerçekleşecektir.
 • Gerek iltica başvuru sahipleriyle gerekse avukat veya müvekkilleriyle olan programlanmış mülâkat neticesinde verilecek düzenli hizmetler, özellikle elektronik ortam üzerinden programlanan randevulara verilen hizmetler, gereksinim duyulduğu takdirde, var olan personel sayısı da gözönünde bulundurularak, makamların sorumluluğu çerçevesinde yeniden ele alınıp değerlendirilecektir.
 • COVID-19’a karşı acil durum korunma önlemleri devam ettiği sürece,  iltica başvuru sahiplerinin, itiraz davalarının incelendiği sırada, şahsen bağımsız itiraz/istinaf makamlarının huzuruna gitmemesi  hiç bir yasal sonuç doğurmayacaktır.

Herhangi bir nedenle İltica Ofisindeki planlanmış randevunuza gelemiyorsanız, İltica ofisine önceden haber veriniz veya aynı gün ilgili birimi/ofisi herhangi bir şekilde bilgilendiriniz (uygulama/application, e-posta, faks, telefon v.s.).

Göçmenlik ve İltica Bakanlığı’nın dijital portalı (İnternet Sitesi) (applications.migration.gov.gr)

20.10.2020 Salı gününden itibaren, İltica başvuru sahiplerine randevularını elektronik olarak alma fırsatı verilmekle birlikte İltica ofisinin bundan böyle yalnızca elektronik olarak randevu ile halka hizmet vereceği önemle vurgulanır.

Randevu ile yapılan işlemler şunlardır:

 • Programlanmış Mülakatlar
  Programlanmış  Tam kayıt işlemleri
 • Aile bütünlemesi davalarına ilişkin belgelerin ibrazı (Dublin davaları)
 • İstisnai olarak, itiraz/istinaf başvuruları zaman kısıtlamasından dolayı, bağlayıcı son başvuru tarihinin aşılmaması için randevu alınmadan yapılabilmektedir.

Bunlara paralel olarak, birçok işlem Haziran 2020 den itibaren, kişinin orada bulunmasına gerek kalmadan,  elektronik olarak  yapılmaktadır, bunlar:

 • İletişim bilgilerinin değişimi
 • Kimlik bilgilerindeki değişiklikler
 • Başvuru durumuna ilişkin belge
 • Dosya ayrım belgesi
 • Belge ibraz etme belgesi
 • Belge isteme/alma belgesi
 • Hukuki destek başvurusu
 • PAAYPA* Sosyal sigorta numarasının aranması

Bununla birlikte, kamu kurumlarındaki muhtemel yığılmaları önlemek amacıyla, uluslararası koruma başvuru sahiplerinin iltica başvuru kartlarının geçerlilik süreleri  dava numaralarının son hanesine denk gelen sayıya bağlı olarak 2 Kasım 2020 tarihinden 14 Ocak 2021 tarihine kadar  uzatılmıştır. https://migration.gov.gr/apokleistika-me-ilektroniko-rantevoy-i-exypiretisi-toy-koinoy/

12.09.2020 : Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica Başvuru Kartlarının/Bültenlerinin geçerlilik sürelerinin uzatılması

Göç ve İltica Bakanının kararına dayanarak, aşırı kalabalıklaşmayı önleme ve kamu sağlığını koruma ihtiyacı göz önünde bulundurularak, uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi aşağıdaki şekilde uzatılmıştır:

 1. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “1” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 6 Kasım 2020 tarihine karar uzatılmıştır.
 2. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “2” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 13 Kasım 2020 tarihine karar uzatılmıştır.
 3. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “3” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 20 Kasım 2020 tarihine karar uzatılmıştır.
 4. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “4” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 27 Kasım 2020 tarihine karar uzatılmıştır.
 5. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “5” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 4 Aralık 2020 tarihine karar uzatılmıştır.
 6. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “6” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 11 Aralık 2020 tarihine karar uzatılmıştır.
 7. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “7” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 18 Aralık 2020 tarihine karar uzatılmıştır.
 8. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “8” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 29 Aralık  2020 tarihine karar uzatılmıştır.
 9. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “9” olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 7 Ocak 2021 tarihine karar uzatılmıştır.
 10. İltica dava numaralarının son hanesine denk gelen rakamı “0” (sıfır) olan Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 14 Ocak 2021 tarihine karar uzatılmıştır.

Lesvos Bölgesel İltica ofisinin uzatılması ve yenilenmesinden sorumlu olduğu  Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartlarının geçerlilik süresi 14 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Uluslararası Koruma başvuru sahiplerine daha iyi hizmet verebilmek ve kamu sağlığını korumak amacıyla, İltica başvuru kartlarının yenilenmesi belirli saatler ve tarihlerde gerçekleşecektir. Bu çerçevede, başvuru sahipleri, uygun gün ve saatler hakkında bakanlığın kurmuş olduğu internet sitesinin http://applications.migration.gov.gr. uygulamalar  bölümünden arayıp/araştırıp bilgi sahibi olabilirler.

Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, yukarıdaki uygulama aracılığı ile kendilerine verilecek programlanmış randevuya göre İltica ofisine gelmeleri rica olunur.

Herhangi bir nedenle İltica Ofisindeki planlanmış randevunuza gelemiyorsanız, İltica ofisine önceden haber veriniz veya aynı gün ilgili birimi/ofisi herhangi bir şekilde bilgilendiriniz (uygulama/application, e-posta, faks, telefon v.s.) Uygulamanın çalışmaması durumunda İltica ofisini, tam sorununuzu belirterek, size en uygun yöntem ve şekilde haberdar ediniz.

İtiraz / istinaf  mercii nezdinde takip edilmesi gereken süreçle ilgili olarak, 18.5.2020 tarihinden itibaren itiraz başvurusunda bulunanları temsilen yetkiledirilmiş avukatlar,  başvuruları elektronik olarak aşağıdı elektronik posta adresine göndererek  yapabilirler: [email protected]

5. Seyahat kısıtlamaları

Seyahat etmeden önce hem Yunanistan’a  giriş hem de çıkışlarda, sehayat edeceğiniz dönem ve tarihlere denk gelen muhtemel kısıtlamalarla ilgili bilgileri,  Dışişleri Bakanlığının (https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/welcome-to-greece.html)

Sivil Havacılık İdaresinin (http://www.ypa.gr/el/news)

ve Adalar Politikaları ve Denizcilik Bakanlığının (https://www.ynanp.gr/el/gr-epikoinwnias-enhmerwshs/prostasia-apo-neo-koronoio-nomothesia/internet sitesinden öğreniniz.

Seyahat edenler için tavsiyeler:

Bu yeni koronavirüse karşı aşı yoktur.

 • Seyahattten döndükten sonraki ilk 14 gün içerisinde ateş, nefes darlığı veya öksürük gibi solunum sorunları yaşarsanız, evde kalmanız ve derhal son seyahatinizden bahsederek tıbbi yardım almanız veya Ulusal Halk Sağlığı Örgütü ile iletişime geçmeniz önerilmektedir. (Tel: 1135 veya  210-5212054)
 • İlgili bağlantı: https://eody.gov.gr/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/

6. Sağlık Hizmetlerine Erişim

Tedavi ve Sağlık Hizmetlerine Erişim

Tüm hastane, klinik, muayenehane ve teşhis merkezlerinde hasta başına sadece bir (1) refakatçiye/ziyaretçiye izin verilmekte olup programlanmış ameliyatların %80‘i ertelenecektir.  Onkoloji vakaları ve acil vakalar ve özel hastaneler bu kısıtlamaya istisna oluşturmaktadır.

7. Kişisel Hijyen ve korunma

Maskenin doğru kullanımı

 • Maskenizi yüzünüze takmadan ve özellikle çıkarmadan önce ellerinizi mutlaka su ve sabunla özenle yıkayınız veya alköllü antiseptik bir sıvı ile temizleyiniz.
 • Çenenizin altını da içine alarak, tüm ağız ve burun bölgesini kapatacak şekilde maskeyi yüzünüze takınız.
 • Maskeyi, kulağın arkasındaki lâstikleri aynı anda çekerek yüzünüzden çıkartınız. Çıkartırken maskenin ön bölümüne dokunmamaya özen gösteriniz. Maskenin ıslandığı zaman çıkartılması ve atılması gerekir.
 • Maske tek kullanımlık olup maskeyi, lâstiklerinden tutup, güvenli bir şekilde, geri dönüşüm çöp kutusuna değil, belediyenin normal çöp kutularına atınız. Tek kullanımlık maskeler geri dönüştürülmedikleri için, belediyenin mavi geri dönüşüm kutularına atılmamaları gerekir.
 • Maskenin çok kullanımlık olması durumunda (bez maske), maskeyi çıkardıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çamaşır makinesi veya elde, deterjanla 60ο C ısıda yıkayıp ardından ütüleyiniz.

Özellikle belirtilmesi gerekir ki, maske kullanımı ilave korunma yöntemi olup diğer temel korunma yöntemlerinin, örneğin 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralı veya solunum hijyeni (öksürme veya hapşırmada kağıt mendil kullanımı), veya el temizligi ya da yüzünüze  dokunmama kuralının yerine geçmez.

İlgili  internet bağlantısı:

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7831-systaseis-anaforika-me-th-xrhsh-maskas

COVID-19 Şüpheli vakalarının evde kapalı kalması ile ilgili talimatlar

 • Şüpheli veya kanıtlı COVİD-19 vakasıyla teması olanların (yani aile üyeleri, arkadaşları, tanıdıkları, sağlık sektöründe çalışanlar) sağlık durumlarını, virüse maruz kaldıkları günden itibaren 14 gün boyunca izlemeleri gerekmektedir (günde iki kez ateşi ölçmek). Tüm bu izleme döneminde sağlık sektörü profesyönelleriyle günlük iletişim halinde olmanız tavsiye edilir.
 • Kendi isteğiyle izole olmuş kişi eğer solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteriyorsa (mesela: ateş, öksürük, boğaz ağrısı, solunum yetersizliği) yönlendirme amacıyla acilen doktoruyla veya Ulusal Kamu sağlığı örgütü ile temasa geçmelidir.  (Telefon: 1135  veya  210 5212 054)

İlgili Bağlantı  

Öğrenciler için talimatlar

Unutmayınız!

Dirseğinizin içine veya bir mendile öksürün veya hapşırın ve akabinde kağıt mendili hemen çöp kutusuna atın. Ellerinizi kesinlikle yüzünze dokundurmayın.  Özellikle yemekten önce ve tuvalete gittikten sonra ellerinizi sabun ve su kullanarak düzenli olarak en az 20 saniye yıkayın. Sabun ve su yoksa, bir büyüğünüzden özel bir el temizleyici kullanmanızı sağlaması için yardımcı olmasını isteyin. Sınıf arkadaşlarınızla kalem, kurşun kalem, silgi, cep telefonu, banknot, bozuk para vb. değiş dokuşu yapmayın. Okul içinde ve dışında herkesten 1, 5 metrelik mesafede durun. Eğer hasta olduğunuzu hissediyorsanız, ebeveynlerinize / velilerinize veya öğretmeninize hemen haber verin ve kendinizi iyi hissedene kadar evde kalın.

Yunan makamları tarafından yapılan duyuruların derlenmesi, Yunan Hükümeti tarafından alınan önlemlere dayanmaktadır. Yunan makamları tarafından yapılan duyurularının içeriği BMMYK nın (UNHCR) görüşlerini yansıtmayabilir. Yunanistan makamlarının yapmış olduğu duyuruların özeti resmi bir BMMYK belgesi değildir ve bu nedenle sağlanan tüm kaynaklar ve bağlantılar bildirilip rapor edilmelidir.