Coronavirus Hakkında

Resmi Duyurular

 1. Hareket kısıtlamaları
 2. Mesafeleri koruma kurallar
 3. Okulların kapatılması
 4. İltica Ofisinin verdiği hizmetlerin askıya alınması
 5. Seyahat kısıtlamaları
 6. Sağlık Hizmetlerine Erişim
 7. Kişisel Hijyen ve Önleme
 8. COVID-19’a karşı aşılama
 9. Kendi kendine COVID-19 testi/ Self-test

Resmi Duyurular

Bu sayfa, Yunan Hükümeti tarafından Coronavirüsün önlenmesi ve yayılmaması amacıyla alınan önlemlere ilişkin resmi duyurularla düzenli olarak güncellenecektir. Aşağıdaki resmi devlet kurumlarının internet sitelerinden de bu düzenli güncellemelerle ilgili bilgi edinebilirsiniz:

Tüm Yunanistan çapında, kamu sağlığı göz önünde bulundurularak Koronavirüs COVID-19’ un daha fazla yayılma tehlikesini önleme amacıyla 1 Şubat sabah saat 06:00 dan başlayarak İlâve tedbirler alınmıştır.

23 Ocak 2021 den itibaren Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992 sayılı Ortak Bakanlık Kararı

1.Hareket kısıtlamalar

 • Yürürlükteki kanun gereği işe gidip gelme, eczaneye gitme, doktora gitme ve evinizin yakınında evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını giderme dışında, akşam saat 21:00 ile sabah saat 05:00 arasında sokağa çıkmak yasaklanmıştır
 • Bunun dışında kalan saatlerde (yani sabah saat 5:00’ten akşam saat 21:00’e kadar) SMS yoluyla ya da yazılı belge (https://forma.gov.gr/) doldurulrak dolaşım izni alma zorunluluğu vardırSMS mesajlarınızı 13033’e ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. 

SMS kısa mesajların aşağıdaki formata uygun olması gerekir.

X [boşluk] adı soyadı ve ikametgâh adresi olup X harfi, aşağıda belirtilen veya tarif edilen ve 1, 2, 3, 4, 5, 6  rakamlarına denk gelen dolaşma veya hareket etme sebebinizi belirtmektedir:

 1. İlgili iletişim ve tavsiyeyi takiben Eczane veya Doktora Gitme
 2. Gönderilmesi veya postalanması mümkün olmayan temel ihtiyaç ürünleri satan ve halihazırda faaliyet gösteren bir mağaza veya dükkâna gitme (süper market, bakkal gibi).

18 Ocak’tan itibaren, geri kalan mağaza ve dükkanlar açık olacaktır, ancak bu mağazalara gitmek için gerekli olan dolaşım belgesi iki (2) saat geçerlidir, bu belgenin geçerlilik süresi dolaşım belgesinde veya mesajda belirtilen saatten başlar.  Ayrıca kuaför ve güzellik salonları yeniden açılacaktır.

 • Dijital ortamda yapılamayan işlemler için randevu sonrasında bankaya veya kamu kurumuna gitme.
 • Yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermek veya okula giden ve refakat gerektiren öğrenciler için dolaşma veya hareket etme.
 • Yasaların öngördüğü şekilde, merasime gitme (örneğin cenaze, düğün, vaftiz), veya geçerli hükümler çerçevesinde boşanmış veya ayrılmış ebeveynlerin aile çocuk iletişimini sağlama bağlamında bir yerden bir yere hareket etme.
 • Kişisel beden eğitimi amaçlı, veya evcil hayvanların ihtiyacını gidermek için, ikametgâh adresime yakın bir yere ve çok kısa süreli olma şartıyla, şahsen veya 1, 5 metrelik mesafe kuralına uyma şartıyla en fazla üç (3) kişi dolaşım veya hareket. 

Dolaşım [boşluk] X [boşluk] adı soyadı ve adresi olarak yanıt alacaksınız.

 •  Toplu halde bir araya gelme yasaklanmış olup bu kuralın ihlâl edilmesi durumunda 3.000 Euro para cezazı uygulanacaktır.
 • Herhangi bir vasıtayla veya vesileyle il dışına çıkmak, özellikle Attiki ili dışına çıkmak aşağıdaki istisnalar hariç kesinlikle yasaklanmıştır.

a-) işe gidip gelme,

b-) sağlık sorunları için bir yere gitmek,

c-) daimi olarak  kalıcı ikâmetgah adresinize gitmek,

d-) Merasime gitme (örneğin cenaze), veya boşanmış veya ayrılmış ebeveynlerin aile çocuk iletişimini sağlama bağlamında bir yerden bir yere gitmek.

Adalardaki (Lesvos, Samos, Leros, Kos Hios) İlk Kabul ve Kimlik Saptama merkezleri, tüm açık konaklama tesislerinde ve kabul merkezilerinde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının Koronavirüs önlemlerine dair alınan kararlarla ilgili bilmesi gerekenler.

1. Kimlik Saptama ve Kabul merkezleri (Κ.Υ.Τ.) ve Yunanistan çapındaki tüm barınma tesislerinde ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçici dolaşım kısıtlaması kesinlikle Merkezin çevresi ile sınırlı olup uygulaması Yunan Polisi tarafından yapılacaktır.

2. Her gün 07: 00-19: 00 arasında, Kimlik Saptama ve Kabul merkezleri (Κ.Υ.Τ.) ve Yunanistan çapındaki tüm barınma tesislerinde ikamet eden ailelerin veya grupların temsilcilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için komşu şehir merkezlerine seyahat etmelerine izin verilir. Toplu taşıma araçlarının kullanılması mümkün olan durumlarda bunun kalabalık oluşturacak bir şekilde olmaması gerekir. Bu önlemlerin kontrolü Yunan polisi personeli tarafından yapılacaktır.

3. Kimlik Saptama ve Kabul merkezleri (Κ.Υ.Τ.) ve Yunanistan çapındaki tüm barınma tesislerindeki Yönetim ve yönetim hizmetleri, buralarda ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarını anladıkları dilde yazılı veya sesli (hoparlör) mesajlarla ayni zamanda tesis civarındaki tüm ilgili makam ve birimleri yukarıdaki dolaşım kısıtlamalarını uygulama sebepleri ve bunlara mutlak şekilde uyulması bağlamında, bilgilendirmek zorundadır.  İlgili birimler ve Uluslararsı kurumların yerel bölümleriyle iletişim neticesinde, Kimlik Saptama ve Kabul Merkezleri (Κ.Υ.Τ.) ve diğer tesislere girişi sağlayabilen, uluslararası kurum ve ayni zamanda zamanda sivil toplum kuruluşlarına ait personelin ad soyadını içeren liste düzenlemek mümkündür. 30 Kasım tarihine kadar başvuru sahipleriyle ilgili ziyaretler veya barınmaya, beslenmeye, tıbbi tedaviye bağlı olmayan faaliyetler, tesis civarındaki dolaşım gereksinimi doğması durumunda İlgili tesis ve Kimlik Saptama ve Kabul merkezlerinin (Κ.Υ.Τ.) yönetiminin izni doğrultusunda olacaktır.

4. Barınma tesisleri, Kimlik Saptama ve Kabul Merkezlerindeki (Κ.Υ.Τ.)  üçüncü ülke vatandaşlarına  Hukuki  hizmet verme işlemleri , Barınma tesisi, Kimlik Saptama ve Kabul Merkezi (Κ.Υ.Τ.) yönetiminin izninin ardından, mümkün olduğu takdirde  özel bir alanda gerçekleşecektir.  Kimlik Saptama ve Kabul Merkezi (Κ.Υ.Τ.) veya Barınma tesisi personelinin, Ulusal Halk Sağlığı Kurumu ( EODY)  ve Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yapmış olduğu açıklamalarda belirtildiği şekilde kişisel hijyen kurallarına, ve kişisel korunma önlemlerine harfiyen uymaları  gerekmektedir.

5. Kimlik Saptama ve Kabul Merkezi (Κ.Υ.Τ.) veya üçüncü ülke vatandaşlarının yaşadığı Barınma tesisleri civarında özel sağlık birimleri oluşturulmakta olup bunlar hem koronavirüs COVID-19 vakalarıyla başa çıkma olasılığına karşı hazırlıklı olup hem de Kimlik Saptama ve Kabul Merkezi (Κ.Υ.Τ.) veya bahsedilen Barınma tesisi personeline sağlık kontrolü uygulamaktadır.

6. Yunan Polisi, yukarıdaki hareket kısıtlama önlemlerinin uyulmasını sağlamaktan sorumlu olup aynı zamanda araçların dolaşımı, polis kontrol noktalarının oluşturulması ve  teknik bariyer kullanımı  ile ilgili kararlara, müdahale edebilir.

7. Dolaşımla ilgili bakanlık kararı, İltica başvuru sahibi üçüncü ülke vatandaşlarına, Vatansız olanlara, tanınmış mültecilere veya ikincil/tamamlayıcı koruma statüsüne sahip kişilere, kamu sağlığının korunması için veya barınma programları çerçevesinde yukarıdaki kişilerin yer değiştirmesi sırasında (örneğin HELIOS ve ESTIA II) özel olarak kiralanmış araçlarla (örneğin: gemi, uçak, tren, otobüs ve arabayla) gerçekleşen seyahat veya dolaşımlarda uygulanmaz.

8. Bakanlık kararının düzenlemelerinden, üçüncü ülke vatandaşlarının Kimlik Saptama ve Kabul merkezleri (Κ.Υ.Τ.) veya Barınma tesislerine girişi, Kimlik Saptama ve Kabul Ofisi tarafından gerçekleştirilen organize dolaşım çerçevesinde, hariç tutulmuştur. 

9. Kimlik Saptama ve Kabul merkezlerinin (Κ.Υ.Τ.) gerek dışında gerekse içerisinde yer alan, çıkışların askıya alınması durumunda çalışmaları durdurulmayan  Bölgesel İltica Ofislerinin/Bürolarının tesisleri bakanlık kararıyla ilgili düzenlemelerin dışında tutulmuştur. Kimlik Saptama ve Kabul merkezlerinin (Κ.Υ.Τ.) yöneticileri ve Bölgesel İltica Ofislerinin Amirleri Yunan polisi ile işbirliği halinde, Bölgesel İltica Ofis personelinin, üçüncü ülke vatandaşlarının, onların yasal müvekkilleri ve danışmanlarının, tercümanların ve orada bulunması mutlak ihtiyaç arz eden kişilerin  tesislere güvenli bir şekilde gelişi, kalışı, ayrılışı ile ilgili, uygun her türlü aracı/yöntemi kullanmaları ve sorumluluklar  listesi oluşturmaları gerekir.

10. Maske kullanımı, 4 yaşın altındakı çocuklar ve sağlık sebebiyle kullanmaması gerekenler hariç, tüm Kimlik Saptama ve Kabul Merkezlerinde (Κ.Υ.Τ.)  zorunludur.

11. Yukarıdaki kuralların ihlâli durumunda 300 Euro para cesası uygulanır.

Özel önlemlerin uygulanması ile ilgili , yerel makamlarla ve Yaşadığınız Barınma tesisinin yönetimiyle iletişime geçiniz.

2.Mesafeleri koruma kuralları

 • Tüm ülkede, tüm iç ve dış mekânlarda tıbbi olmayan maske kullanımı zorunludur. Bu kural çalışma alanları için de geçerli olup, başkalarının olmadığı bireysel bir ortamda çalışanlar dahil edilmez. Maske kullanımı zorunluluğundan aşağıdakiler muaftır. a-) Belgelerle kanıtlanmış olması şartıyla örneğin solunum zorluğu gibi tıbbi sebeplerden ötürü maske kullanımı önerilmeyen kişiler b-) 4 yaşın altındaki çocuklar. Maske kullanma zorunluluğu kuralını ihlâl edenler 300 Euro para cezasına çarptırılır.
 • Ticari mağazaların alış-veriş merkezlerinin (AVM), çocuk parklarının, kuaförlerin, spor salonlarının ve sinema salonlarının, çalışması askıya alınmıştır. İlâveten, restoran ve lokantaların çalışması da askıya alınmıştır. Buna, ürünlerin paket halinde ilgili işyerinden teslim alınması (take away), ürünlerin dağıtımı veya eve servis (delivery), ve arabayla yol üzerinde servis (drive-through), dahil değildir. Buna sadece burada belirtildiği üzere, vatandaşların dolaşım nedenleri bağlamında izin verilir. Yiyecek mağazaları (süper market, bakkal, fırın, kasap, balıkçı), eczaneler, oto tamir atölyeleri ve halk pazarları açık kalmaya devam edecektir.
 • Ulaşım: Toplu taşıma araçları kısıtlı sıklıkla ve azami %65 kapasite ile çalışmaktadır. Yolcuların maske kullanmamaları durumunda toplu taşıma araçlarına girmelerine izin verilmeyecektir. Taksi ve özel araçlarda sürücü dışında bir kişi daha seyahat edebilir. Araç içerisinde yolcu sınırının aşılmasına sadece a-) bir yetişkin gözetimi olmadan evde kalması imkansız olan çocuklar veya b-) taşınması veya dolaşımı için ikinci  kişiye ihtiyaç duyan yardıma muhtaç birisi. Eşler, birinci veya ikinci derece akrabalar hariç maske kullanımı zorunludur. 
 • Gösterge niteliğinde, tanık gereksinimi olmayan, ihtiyati tedbir kararı alınması gerektiren davalar hariç tüm davaların mahkemelerce görüşülmesi askıya alınmıştır. Belirlenmiş bir mahkeme tarihiniz varsa yasal temsilcinize danışmanız faydalı olacaktır.
 • Ülke çapında, halk sağlığını koruyucu önlemler çerçevesinde, ibadet alanlarının büyüklüğüne bakılmaksızın, tüm din ve mezhebe ait  ibadet mekanlarında fiziksel olarak kişilerin varlığını gerektiren tüm ibadethanelerde (mezhep ve din ayırımı olmaksızın) yapılacak halka açık her tür dini ayin ve ibadetlere belirli kısıtlamalar dahilinde izin verilir (her 25 metrekareye bir kişi ve toplam 50 kişiyi geçmemek kaydıyla). Cenazelerde genel kısıtlamalar geçerlidir (sosyal mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve her 25 metrekareye bir kişi ve toplam 50 kişiyi geçmemek).
 • Asansör kullanımına sadece engelli ve diğer hassas/özürlü kişiler için,  ve kapasitesinin % 10’unu geçmediği sürece izin verilir. Maske kullanımı zorunludur. 

3.Okulların kapatılması

Ortaöğrenim kurumlarında (ortaokul ve liseler) yüzyüze eğitime 29 Ocak’a kadar ara verilmeye devam edilecektir. Uzaktan eğitim zorunudur. 

 • Yüzyüze eğitime, ortaokul ve liselerde aynı zamanda meslek okullarında, beceri eğitimi ve sertifikası veren kuruluşlarda buna yabancı dil eğitimi veren dersaneler de dahil olmak üzere 29 Ocak’a kadar ara verilmeye devam edilecektir. Milli eğitim bakanlığından yapılan duyuruya göre yüz yüze eğitime tekrar 1 Şubat, Pazartesi geçilecektir. Hasta yükünün yüksek olduğu bölgelerde bir başka deyişle “kırmızı” bölgelerde, liseler şimdilik yüz yüze değil uzaktan eğitim vereceklerdir. Özel Eğitim ve Öğretim Liseleri bu bölgelerde normal bir şekilde çalışmaya devam edecektir.
 • İlk öğretim okullarının (anaokulları, kreşler ve ilkokullar) ve her seviyedeki özel eğitim ve öğretim okullarının öğleden sonra etkinlikleri hariç, yüz yüze eğitim için yeniden açılmasına 11/1/2021 Pazartesi günü başlandı.
 • Maske kullanımı açık ve kapalı alanlarda zorunludur.
 • Diğer tüm eğitim kurumları (Üniversiteler, İkinci Şans Okulları (zorunlu eğitimi tamamlamayan yetişkinler için okullar) Mesleki Eğitim Enstitüleri, dersaneler, yabancı dil kursları, Hayat Boyu Öğrenme merkezleri) şimdilik uzaktan eğitim vermeye devam edeceklerdir.

Koronavirüs salgını nedeniyle işleyişi askıya alınmış eğitim kurumlarıla ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.  https://www.minedu.gov.gr/covid19-schools.html

Uzaktan eğitimle ilgili bağlantılar; https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/1650-covid19/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın elektronik platformlarına girmek için buraya tıklayın https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/  

16 yaş ve üstü öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz COVID-19 testi başvurusuna buradan ulaşılabilirlerhttps://edu.testing.gov.gr/#/

4. İltica Ofisinin verdiği kamu hizmetilerinin askıya alınmasi

 • Randevu almadan da olan İtiraz veya olumsuz istinaf karar tebliğlerini teslim alma işlemi hariç, planlanmış bir randevu olmadan kamuya hizmet verme mümkün değildir.  
 • 1,5 metrelik mesafe kuralı geçerli olduğu gibi İltica ofisine gelme esnasında maske kullanımı da zorunludur.
 • Her durumda, İltica başvuru sahiplerinin internet sitesinin elektronik uygulamalarını kullanması rica olunur:applications.migration.gov.gr.
 • Hassas veya Özürlü İltica Başvuru sahiplerinin acil işlemlerine ve aile bütünlemesi işlemlerine, planlanmış randevu sonucunda öncelik verilir. Hak sahiplerine seyahat belgeleri ve tek tip ikamet izinleri planlanmış randevu ardından, verilecektir.
 • Uluslararsı Koruma Başvurusu sahiplerinin tüm programlanmış mülâkatları gerçekleştirilecektir.
 • Skype aracılığı ile yapılan programlanmış kayıt işlemleri normal bir şekilde gerçekleşecektir.
 • Gerek iltica başvuru sahipleriyle gerekse avukat veya müvekkilleriyle olan programlanmış mülâkat neticesinde verilecek düzenli hizmetler, özellikle elektronik ortam üzerinden programlanan randevulara verilen hizmetler, gereksinim duyulduğu takdirde, var olan personel sayısı da gözönünde bulundurularak, makamların sorumluluğu çerçevesinde yeniden ele alınıp değerlendirilecektir.

Herhangi bir nedenle İltica Ofisindeki planlanmış randevunuza gelemiyorsanız, İltica ofisine önceden haber veriniz veya aynı gün ilgili birimi/ofisi herhangi bir şekilde bilgilendiriniz (uygulama/application, e-posta, faks, telefon v.s.).

Göçmenlik ve İltica Bakanlığı’nın dijital portalı (İnternet Sitesi) (applications.migration.gov.gr) 

20.10.2020 Salı gününden itibaren, İltica başvuru sahiplerine randevularını elektronik olarak alma fırsatı verilmekle birlikte İltica ofisinin bundan böyle yalnızca elektronik olarak randevu ile halka hizmet vereceği önemle vurgulanır.

Randevu ile yapılan işlemler şunlardır:

 • Programlanmış Mülakatlar
 • Programlanmış  Tam kayıt işlemleri
 • Aile bütünlemesi davalarına ilişkin belgelerin ibrazı (Dublin davaları)

İstisnai olarak, itiraz/istinaf başvuruları zaman kısıtlamasından dolayı, bağlayıcı son başvuru tarihinin aşılmaması için randevu alınmadan yapılabilmektedir. 

Bunlara paralel olarak, birçok işlem Haziran 2020 den itibaren, kişinin orada bulunmasına gerek kalmadan,  elektronik olarak  yapılmaktadır, bunlar:

 • İletişim bilgilerinin değişimi
 • Kimlik bilgilerindeki değişiklikler
 • Başvuru durumuna ilişkin belge
 • Dosya ayrım belgesi
 • Belge ibraz etme belgesi
 • Belge isteme/alma belgesi
 • Hukuki destek başvurusu
 • PAAYPA* Sosyal sigorta numarasının aranması

Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin İltica Başvuru Kartlarının/Bültenlerinin geçerlilik sürelerinin uzatılması 

Uluslararası Koruma başvuru sahiplerinin İltica başvuru kartları sürelerinin ne zaman bittiğine bakılmaksızın 31 Mart 20121 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu zaman zarfı içerisinde eski iltica başvuru kartı sahipleri yeni başvuru kartlarını 22066/16.10.2020 sayılı ortak bakanlık kararının öngördüğü şekilde alabilirler.

İlgili duyuru aşağıdaki bağlantıta mevcuttur. https://migration.gov.gr/paratasi-deltion-aitoynton-diethni-prostasia/.

Bu karardan önce Uluslararası iltica başvuru sahiplerinin kartlarının süreleri  aşağıdaki ortak bakanlık kararlarına dayanarak uzatılmıştı (https://migration.gov.gr/paratasi-ischyos-deltion-aitoynton-diethni-prostasia/) ve  (https://migration.gov.gr/simantiki-enimerosi-apo-tin-ypiresia-asyloy/).  

İtiraz / istinaf  mercii nezdinde takip edilmesi gereken süreçle ilgili olarak, 18.5.2020 tarihinden itibaren itiraz başvurusunda bulunanları temsilen yetkiledirilmiş avukatlar,  başvuruları elektronik olarak aşağıdı elektronik posta adresine göndererek  yapabilirler: [email protected]

5. Seyahat kısıtlamaları

Seyahat etmeden önce hem Yunanistan’a  giriş hem de çıkışlarda, sehayat edeceğiniz dönem ve tarihlere denk gelen muhtemel kısıtlamalarla ilgili bilgileri,  Dışişleri Bakanlığının (https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/welcome-to-greece.html)

Sivil Havacılık İdaresinin (http://www.ypa.gr/el/news)

ve Adalar Politikaları ve Denizcilik Bakanlığının (https://www.ynanp.gr/el/gr-epikoinwnias-enhmerwshs/prostasia-apo-neo-koronoio-nomothesia/internet sitesinden öğreniniz.

Seyahat edenler için tavsiyeler:

Bu yeni koronavirüse karşı aşı yoktur.

 • Seyahattten döndükten sonraki ilk 14 gün içerisinde ateş, nefes darlığı veya öksürük gibi solunum sorunları yaşarsanız, evde kalmanız ve derhal son seyahatinizden bahsederek tıbbi yardım almanız veya Ulusal Halk Sağlığı Örgütü ile iletişime geçmeniz önerilmektedir. (Tel: 1135 veya  210-5212054)

6. Tedavi ve Sağlık Hizmetlerine Erişim

Tüm hastane, klinik, muayenehane ve teşhis merkezlerinde hasta başına sadece bir (1) refakatçiye/ziyaretçiye izin verilmekte olup programlanmış ameliyatların %80‘i ertelenecektir.  Onkoloji vakaları ve acil vakalar ve özel hastaneler bu kısıtlamaya istisna oluşturmaktadır.

7. Kişisel Hijyen ve korunma

Maskenin doğru kullanımı

 • Maskenizi yüzünüze takmadan ve özellikle çıkarmadan önce ellerinizi mutlaka su ve sabunla özenle yıkayınız veya alköllü antiseptik bir sıvı ile temizleyiniz.
 • Çenenizin altını da içine alarak, tüm ağız ve burun bölgesini kapatacak şekilde maskeyi yüzünüze takınız.
 • Maskeyi, kulağın arkasındaki lâstikleri aynı anda çekerek yüzünüzden çıkartınız. Çıkartırken maskenin ön bölümüne dokunmamaya özen gösteriniz. Maskenin ıslandığı zaman çıkartılması ve atılması gerekir.
 • Maske tek kullanımlık olup maskeyi, lâstiklerinden tutup, güvenli bir şekilde, geri dönüşüm çöp kutusuna değil, belediyenin normal çöp kutularına atınız. Tek kullanımlık maskeler geri dönüştürülmedikleri için, belediyenin mavi geri dönüşüm kutularına atılmamaları gerekir.
 • Maskenin çok kullanımlık olması durumunda (bez maske), maskeyi çıkardıktan sonra mümkün olan en kısa sürede çamaşır makinesi veya elde, deterjanla 60ο C ısıda yıkayıp ardından ütüleyiniz.

Özellikle belirtilmesi gerekir ki, maske kullanımı ilave korunma yöntemi olup diğer temel korunma yöntemlerinin, örneğin 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralı veya solunum hijyeni (öksürme veya hapşırmada kağıt mendil kullanımı), veya el temizligi ya da yüzünüze  dokunmama kuralının yerine geçmez.

İlgili  internet bağlantısı: 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7831-systaseis-anaforika-me-th-xrhsh-maskas

COVID-19 Şüpheli vakalarının evde kapalı kalması ile ilgili talimatlar

 • Şüpheli veya kanıtlı COVİD-19 vakasıyla teması olanların (yani aile üyeleri, arkadaşları, tanıdıkları, sağlık sektöründe çalışanlar) sağlık durumlarını, virüse maruz kaldıkları günden itibaren 14 gün boyunca izlemeleri gerekmektedir (günde iki kez ateşi ölçmek). Tüm bu izleme döneminde sağlık sektörü profesyönelleriyle günlük iletişim halinde olmanız tavsiye edilir. 
 • Kendi isteğiyle izole olmuş kişi eğer solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteriyorsa (mesela: ateş, öksürük, boğaz ağrısı, solunum yetersizliği) yönlendirme amacıyla acilen doktoruyla veya Ulusal Kamu sağlığı örgütü ile temasa geçmelidir.  (Telefon: 1135  veya  210 5212 054)

İlgili Bağlantı  https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/

Öğrenciler için talimatlar

Unutmayınız!

Dirseğinizin içine veya bir mendile öksürün veya hapşırın ve akabinde kağıt mendili hemen çöp kutusuna atın. Ellerinizi kesinlikle yüzünze dokundurmayın.  Özellikle yemekten önce ve tuvalete gittikten sonra ellerinizi sabun ve su kullanarak düzenli olarak en az 20 saniye yıkayın. Sabun ve su yoksa, bir büyüğünüzden özel bir el temizleyici kullanmanızı sağlaması için yardımcı olmasını isteyin. Sınıf arkadaşlarınızla kalem, kurşun kalem, silgi, cep telefonu, banknot, bozuk para vb. değiş dokuşu yapmayın. Okul içinde ve dışında herkesten 1, 5 metrelik mesafede durun. Eğer hasta olduğunuzu hissediyorsanız, ebeveynlerinize / velilerinize veya öğretmeninize hemen haber verin ve kendinizi iyi hissedene kadar evde kalın.

İlgili bağlantı: https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/metra-prostasias/

8. COVID-19’a karşı aşılama

COVID-19 için Ulusal Aşılama Kampanyası başladı. Herkes için ücretsiz olan aşılama çalışmaları, ön sıralarda yer alan sağlık çalışanları ve belirli yaş gruplarındaki kişilerden başlayarak devam etmektedir.  12 Şubat’tan itibaren 75 yaşın üzerindeki kişiler aşı olmak için gerekli randevularını alabilmektedirler. Bu arada 60-64 yaş aralığındakilere de öncelik veilmekte ve ilgili randevular 10 Şubat’tan itibaren alınabilmektedir.  Yukarıdaki gruplar için aşılar 15 Şubat Pazartesi günü başlamıştır.

Amaç, 18 yaş üstü tüm nüfusu aşılamaktır. Aşı isteğe bağlıdır, ancak birey ve halk sağlığının korunması için gerekli kabul edilmektedir.

COVID-19’a karşı Ulusal Aşılama Uygulama Planı burada mevcuttur (yalnızca Yunanca)https://emvolio.gov.gr/diadikasia-emvoliasmou.  

COVID-19 aşıları nasıl etki eder?

Aşıların işleyişi, kişinin bağışıklık sisteminin (vücudun doğal savunma sisteminin) belirli bir hastalığa karşı uygun bir şekilde hazırlanmasına ve böylece bu hastalığı tanıyıp ondan korunmasına dayanır. 

Bağışıklığın gelişmesi: COVID-19 aşıları üzerine yapılan çoğu araştırma, yalnızca COVID-19’a neden olan virüste bulunan bir proteine ​​(tamamen veya kısmen) karşı tepki vermeyi başlatmaya dayanır. Bir kişi aşılandığında, bir bağışıklık tepkisi oluşur. Bağışıklığın gelişebilmesi için çoğu COVID-19 aşısının iki doz uygulanması gerekir. 

Bir kişi aşılandıktan sonra virüse maruz kaldığında, bağışıklık sistemi virüsü hemen tanımaya ve ona karşı savunmaya geçmeye hazır durumdadır.

Aşıların nasıl etkili oldukları konusunda daha fazla bilgiye, verilen linkten ulaşabilirsiniz (yalnızca Yunanca).https://emvolio.gov.gr/plirofories

Aşıya nasıl ulaşabilirim?

Amaç, 18 yaş üstü tüm nüfusu aşılamaktır. Şu anda, ön sıralarda yer alan sağlık çalışanlarına ve belirli yaş gruplarına ait kişilere (75 yaş üstü vatandaşlar ve 60-64 yaş grubuna dahil olanlar) öncelik verilmektedir. Ulusal Aşılama Komitesi, mevcut doz sayısına bağlı olarak nüfusun belirli gruplarına öncelik vermekten sorumludur.

Vatandaşlar, şu anda aşılanabilecek nüfus grubuna ait olup olmadıklarını verilen özel platform üzerinden kontrol edebilirler: https://emvolio.gov.gr/.

Başka bir bilgilenme yöntemi de 13034’e SMS göndermektir. SMS aşağıdaki formatta olmalıdır: AMKA (boşluk) SOYADI. EMVOLIO uygulaması olumlu veya olumsuz ilgili yanıtı gönderecektir. Eğer ΠΑΑΥΠΑ numaranız (PAAYPA: Tüm Sığınmacılar için Geçici Sağlık Sigortası Numarası) varsa, göndereceğiniz SMS’in gerekli formatta olması amacıyla PAAYPA numarasını (AMKA yerine) SMS’e yazın: PAAYPA (boşluk) SOYADI. 

AMKA veya PAAYPA numaranız yok ise, https://emvolio.gov.gr/aitisi. adresinde bulunan “Veri inceleme başvurusu” sayfasından planlanmış olası aşılamalar hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Mevcut dönem aşılama grubunda iseniz, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle randevu alabilirsiniz: 

 • E-reçete sistemine kayıtlı iseniz ve aşı olma hakkınız var ise, 13034’e yazılı mesaj (SMS) gönderme yoluyla. 
 • Doğrudan https://emvolio.gov.gr platformuna kişisel olarak girerek. 
 • Size en yakın KEP’e kişisel olarak veya üçüncü şahıslar sizin adınıza giderek. 
 • Size en yakın Eczaneye kişisel olarak veya üçüncü şahıslar sizin adınıza giderek.

Randevu almaya ilişkin ayrıntılı talimatlar burada bulunabilirhttps://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvolio_platform_presentation_vfinal.pdf?rel=homepage.

Planlanan randevu gününde, aşılama sürecinin sorunsuz akışını kolaylaştırmak ve herhangi bir gecikmeyi önlemek amacıyla Aşı Merkezine zamanında ulaşacağınızdan (randevu saatinden en az 15 dakika önce) emin olmalısınız. Planlanan randevu günüyle ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://emvolio.gov.gr/instructions.

Covid-19’a karşı aşı sonrası faydalı bilgiler 

Covid-19 aşısı olduktan sonra işlerime normal şekilde devam edebilir miyim?

Evet, kendinizi sağlıklı hissettiğiniz sürece planladığınız tüm faaliyetlere katılmaya devam edebilirsiniz. Hamilelik sırasında Covid-19 aşılarının kullanımı henüz detaylı olarak araştırılmamıştır ve bu nedenle kaçınılmalıdır. Daha fazla bilgi için Sağlık Bakanlığı’nın web sitesine bakabilirsiniz: https://emvolio.gov.gr.

Aşılama sonrası yan etkiler olabilir mi? 

Klinik araştırmalara göre, aşılamadan sonra ortaya çıkabilecek en yaygın istenmeyen yan etkiler enjeksiyon yerinde ağrı, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk, titreme veya ateştir. Bu semptomlar daha genç yaşlarda daha yaygın olabilir. Endişelenmenize gerek yoktur çünkü bu semptomlar  vücudunuzun aşıya yanıt verdiğinin bir işaretidir ve kısa sürede gerileyecektir.  Parasetamol almak bunlarla baş etmenize yardımcı olur. Semptomların devam etmesi durumunda, doktorunuzla veya aşı merkeziyle iletişime geçin. 

COVID-19 aşısı hakkında daha fazla bilgi Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesinde de mevcuttur:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

9. Kendi kendine COVID-19 testi/ Self-test

COVID-19 self-tests hakkında Yunanca bilgi almak için, aşağıdaki resmi internet sayfasını ziyaret edin https://self-testing.gov.gr/    . Hükümetin resmi internet sayfası aşağıda verilen bilgiler için kaynaktır.

Yurttaşların pandemiyle mücadeleye katılımı belirleyici önem taşımaktadır. Yaklaşık olarak SARS – CoV -2 yeni koronavirüsü taşıyan her üç kişiden birinde belirti görülmez ve kişiler virüsü bilmeden yayar. Kendi kendine kontrol sürecinin parçası olarak evde yapılan hızlı antijen testiyle, kişi hem kendi sağlığını aynı zamanda da sevdiklerinin sağlığını korur.

Aşağıda açıklandığı üzere COVID-19 self-test bazı insan kategorileri için zorunludur.

Burada ΕΟΔΥ seyyar brimlerinin bulunduğu ücretsiz hızlı test yapabileceğiniz yerlerin bir listesini bulabilirsiniz  https://eody.gov.gr/komy-testing-eody/.

Sıkça sorulan sorular

 1. Nasıl self test yaparım ?

Bir video aracılığıyla nasıl self test yapabileceğinizi  burada görebilirsiniz

https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE  (Yunanca).

Eğer öğrenciyseniz “ en önemli test okul dışında olur” videosunu buradan izle

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D0Hu3MvSUF0 (Yunanca).  

 • Okullarda kimler için self test zorunludur ?

Self-test  gündüz ve akşam Genel Eğitim Liselerinde, Mesleki Liselerde (ΕΠΑ.Λ.) ve Lise sınıfları olan ortaokullarda aşağıda belirtilenler için zorunludur :

 • bütün öğrenciler
 • eğitimciler
 • Özel Eğitim Personeli Mensupları ve Özel Yardımcı Personel
 • İdari ve diğer personel

Özel eğitim okul brimlerinde açık olan tüm sınıflar için self-test öğrencinin engel derecesi ve türüne ve/veya özel eğitim gereksinimine uygun olması durumunda önerilir. 

 • AMKA numarası olmayan veya sistemde AMKA numarasını bulmakta zorlukla karşılaşan bir kişi olursa ne olur ?

Eğer AMKA veya geçici AMKA numaranız (ΠΑΜΚΑ) veya  ΠΑΑΥΠΑ  numaranız yoksa ve bu numaraları bulmakta güçlük çekiyorsanız, aşağıdaki listede yer alan kamu şubelerini ziyaret edebilirsiniz https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf.

ΠΑΑΥΠΑ numaranızı bulmanız için, bu resmi internet sayfasını ziyaret edin

https://www.amka.gr/have-paaypa/ (daha fazla dilde erişilebilir). 

AMKA numaranızı bulmak için, bu resmi internet sayfasını ziyaret edin

https://www.amka.gr/AMKAGR/  (Yunanca)

 • Sığınma başvurusunda bulunan çocuklar için ne geçerlidir ?

Sığınma başvurusunda bulunan çocuklar için, eğer ebeveyn/ yasal velayet sahibiyseniz Müdür veya Eğitim Koordinatörüne, self-testing.gov.gr platformuna girerek kendi taxis şifreleriyle COVID-19 için (çocuğa) okul kartı çıkarması amacıyla, vekalet verebilirsiniz.

Refakatsiz reşit olmayan çocuklar olması durumunda, Kimlik Teyit ve Kabul Merkezi Personeli (ΚΥΤ) veya Barındırma Merkezi veya Barındırma Merkezi personeli, COVID-19 için  okul kartını refakatsiz öğrenciler adına elle doldurup buradaki belgeye göre düzenleyebilir ve imzalayabilir https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf.

Yukarıdaki belgede nerde AMKA numarasından bahsediliyor ise Geçici Sosyal Sigorta Numarası (ΠΑΜΚΑ), ve aynı zamanda ΠΑΑΥΠΑ numarası kastedilmektedir.

Self-test yukarıda bahsi geçen merkezlerin personeli huzurunda bilgi broşürlerindeki direktiflere göre yapılmalıdır.

 • Her bir Lise eğitim camiası üyesinin kaç adet ücretsiz test hakkı vardır ?

Önümüzdeki iki hafta süresince, her bir Lise eğitim camiasının üyesi her bir hafta için iki tane olmak üzere toplam 4 test hakkına sahiptir. Bir tanesi Pazartesi günkü dersten önce alınacaktır, 12 Nisan tarihinden itibaren de, yüz yüze eğitim veren okulların öğrencileri, eğitimci ve diğer okul personeli, eczaneye bir ziyarette iki test alabileceklerdir (eczacılar tarafından iki kayıt yapılacaktır) ve bir sonraki hafta bir tane daha. 

 • Öğrenciler tek başına self-test yapabilir mi ?

Reşit orta öğretim öğrencileri tek başlarına test yapabilir. Reşit olmayan öğrenciler 13 yaşından büyük olmaları halinde ebeveynlerinin/velilerinin nezaretinde tek başlarına yapabilirler ve 13 yaşın altındaki öğrencilere test ebeveynleri/velileri tarafından yapılır. 

 • Sonuçların beyan edileceği self-testing.gov.gr nasıl hizmet verecektir;

İnternet sayfası self-testing.gov.gr’a  giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki kategorilerden birini seçiniz:

 1. COVID-19 için self-test sonucu beyanı: Genel nüfus ve eğitimciler, Özel Eğitim Personeli, Özel Yardımcı Personel mensupları, idari ve diğer okul personeli için sonuç beyanı. 
 2.  COVID-19 için okul kartı: Okul kartının çıkarılması için çıkan sonucun öğrenci ebeveyn/veliler ve reşit öğrenciler tarafından beyanı.

Seçeneklerden birine giriş yaptıktan sonra, kimlik doğrulama yapılacaktır ve devamında denk gelen belgeyi çıkarabilmeniz için Self-test sonucunu beyan edin.-

 • Self-test için kullandığım malzemeleri nasıl atabilirim ?

Eğer test negatif ise, alışılmış bir çöp kutusuna atabilirsiniz.

Eğer test pozitif ise, yine alışılmış bir çöp kutusuna atabilirsiniz ama iki tane sıkıca kapatılmış poşetin içinde.

Self-test atıkları MAVİ GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP KUTULARINA konulmaz ve kanalizasyona atılmaz.

9) Self test pozitif çıkarsa ne olur ?

Eğer test pozitif çıkarsa, pozitif sonuç okul kartı çıkarmalısınız (öğrenciler), ve 24 saat içerisinde ikinci bir test (tekrar)(retest) yapmalısınız. Tekrarlanan testi özel bir klinikte veya burada erişilebilir merkezlerde yaptırabilirsiniz https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf     (Yunanca)

Eğer tekrardan kontrol pozitif ise, ΕΟΔΥ protokolü uygulanır. Kesinleşmiş bir vakanın evde bakımına dair direktifleri burada bulabilirsiniz

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/.

Eğer tekrar kontrolü negatif ise, o halde resmi kurum tarafından negatif sonucu doğrulayan bir onay belgesi verilecektir.  Bu durumda, öğrenciler, eğitimciler ve diğer okul personeli yukarıda bahsi geçen onay belgesiyle okula dönerler.

 1.  İkinci tekrar testini nerede yapabilirim ?

Tekrar testini yaptırabileceğiniz tüm kamu merkezleri/şubelerini bu listede bulabilirsiniz https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf . Merkezler Pazartesi Cuma günleri arası sabah saatlerinde ve Pazar günleri listede yazılı saatlerde hizmet vermektedir. Testi yapabilmeniz için, self-testing.gov.gr internet sayfasından testinizin pozitif olduğuna dair onay belgesinin yanınızda olması gerekmektedir. 

Bu kamu şubelerinde tekrar kontrol imkanı Pazartesi, 12 Nisan tarihinde başlayacaktır.

 1.  Εğer bir kişi moleküler tanı testi veya hızlı test yaptırmışsa self-test yapması gerekir mi?

Εğer  okulun başlayacağı Pazartesi (12 Nisan) veya Perşembe (15 Nisan) gününden önceki 72 saat içerisinde moleküler tanı testi veya hızlı test yaptırmışsanız, tekrar self-test yapmanız gerekmez.

 1.  Eğer sonuç “geçersiz” çıkarsa hangi süreç izlenir ?

Çok nadir olan “geçersiz” sonuç durumunda bu listede görülen kamu merkezlerini ziyaret edebilirsiniz https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf.

 1.  Devamsızlığın gerekçelendirilmesi : Self-testin pozitif çıkması durumunda,  tekrar testi yapılana kadarki 1-2 günlük devamsızlıklar nasıl gerekçelendirilecek ?

Tekrar testinin sonucunu gösterirseniz bu devamsızlıklar okul tarafından dikkate alınmayacaktır. Tekrar testleri 24 saat içinde yapılmalıdır (ilgili merkezler Pazar günleri de hizmet vermektedir)

 1. Hangi yaşlardaki öğrenciler için, öğrencilerin AMKA numarasıyla eczanelerden self-tests alınabilir ?

Liselerde okuyan tüm öğrenciler ( reşit olmayan ve yetişkin), ayrıca tüm sınıflardaki Özel Yetiştirme ve Eğitim Okul Brimleri öğrencileri AMKA numaralarını göstererek eczanelerden  self-tests alabilirler.

 1. Aşı olmuş eğitimciler/öğrenciler test yapmalı mı ?

Evet


Yunan makamları tarafından yapılan duyuruların derlenmesi, Yunan Hükümeti tarafından alınan önlemlere dayanmaktadır. Yunan makamları tarafından yapılan duyurularının içeriği BMMYK nın (UNHCR) görüşlerini yansıtmayabilir. Yunanistan makamlarının yapmış olduğu duyuruların özeti resmi bir BMMYK belgesi değildir ve bu nedenle sağlanan tüm kaynaklar ve bağlantılar bildirilip rapor edilmelidir.

Last update: 01/04/2021