Καταχώρηση Θανάτου

Εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας αποβιώσει, θα πρέπει να δηλώσετε τον θάνατό του στο πλησιέστερο ληξιαρχείο του Δήμου, όπου απεβίωσε ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ταφή του.

Πρέπει να προβείτε σε αυτή την ενέργεια εντός 24 ωρών από το συμβάν.

Σε περίπτωση που το συμβάν του θανάτου λάβει χώρα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το τρένο, το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο, η δήλωση πρέπει να γίνει στον τόπο προορισμού ή αποβίβασης.

Εάν το συμβάν του θανάτου λάβει χώρα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το πλοίο, πρέπει να το δηλώσετε στον καπετάνιο, ο οποίος εκδίδει ένα πιστοποιητικό, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της καταχωρισμένης πράξης θανάτου. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού αποστέλλεται από τον λιμενάρχη του πρώτου σταθμού αποβίβασης στο Ληξιαρχείο του Λιμεναρχείου.

Σε περίπτωση θυμάτων ναυαγίου, οι συγγενείς των θανόντων μπορούν να αποφασίσουν την ταφή τους στην Ελλάδα ή τον επαναπατρισμό ή τη μεταφορά της σωρού σε μια τρίτη χώρα, εάν αυτό είναι δυνατόν. Οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές, όπως ο Δήμος ή η Νομαρχία, είναι αρμόδιες για τον συντονισμό και την παροχή πληροφοριών προς τους συγγενείς σχετικά με τις επιλογές τους και τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αρμόδιοι για την παροχή περισσότερων στοιχείων για την καταχώριση του θανάτου είναι:

  • οι πιο κοντινοί συγγενείς,
  • οποιοδήποτε τρίτο άτομο ήταν παρόν τη στιγμή του θανάτου ή
  • το γραφείο κηδειών.

Για να δηλώσετε τον θάνατο και να λάβετε το πιστοποιητικό θανάτου, πρέπει να υποβάλετε τα παρακάτω έγγραφα.

  • Ένα ιατρικό πιστοποιητικό σχετικά με την αιτία θανάτου, το οποίο εκδίδεται από ιατρό. Εάν η αιτία θανάτου δεν είναι γνωστή, εάν ο θάνατος είναι ξαφνικός ή ανεξήγητος, τότε θα πραγματοποιηθεί νεκροψία. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συγγενείς του θανόντος είναι αντίθετοι στη διενέργεια νεκροτομής για θρησκευτικούς λόγους, απαιτείται εισαγγελική εντολή.
  • Έγγραφο αναγνώρισης του ατόμου που δηλώνει το θάνατο.
  • Έγγραφο αναγνώρισης του θανόντος ατόμου.
  • Το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του θανόντος ατόμου, εάν είναι διαθέσιμα.

Το πιστοποιητικό θανάτου περιλαμβάνει τον τόπο, την ώρα και την ημερομηνία του θανάτου. Για να προχωρήσετε στην υπηρεσία ταφής, θα πρέπει να λάβετε πρώτα το πιστοποιητικό θανάτου.

Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις των Ληξιαρχείων της χώρας στα ελληνικά, όπως παρέχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, εδώ.

Μπορείτε επίσης να βρείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στα ελληνικά εδώ.

Ποιος καλύπτει τα έξοδα της κηδείας;

Τα έξοδα της κηδείας καλύπτονται συνήθως από έναν στενό συγγενή ή φίλο του θανόντος ατόμου. Ωστόσο, οι σχετικές δαπάνες μπορούν να επιστραφούν από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένο το εν λόγω άτομο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα έξοδα ταφής υπηκόων τρίτων χωρών είναι δυνατόν να καλυφθούν από τοπικές ή περιφερειακές αρχές, βάσει μιας απόφασης για τη διάθεση διαθέσιμων κονδυλίων προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες. Αυτό όντως συνέβη στην πράξη στα νησιά.
Ωστόσο, ο Δήμος και η Νομαρχία της περιοχής όπου σημειώθηκε το συμβάν του θανάτου ενημερώνονται αμέσως μετά το θάνατο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συντονισμό και την παροχή πληροφοριών στους συγγενείς του θανόντος ατόμου και πιθανώς και στην κάλυψη των εξόδων ταφής.

Ταφή μη αναγνωρισμένων σωρών

Εάν μία σωρός δεν έχει αναγνωριστεί εντός 40 ημερών, τα έξοδα της ταφής καλύπτονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ταφή απόρων

Τα έξοδα για την ταφή απόρων μπορούν να καλυφθούν από τον τοπικό Δήμο, κατόπιν της έκδοσης σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβάλετε τη δήλωση θανάτου στον τοπικό εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να διατάξει την κάλυψη του κόστους από τον Δήμο.

Επιπλέον, μπορεί να ανατεθεί από τον Δήμο ένας ελεύθερος χώρος για την ταφή στο δημοτικό κοιμητήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου σε συνδυασμό με τους κανονισμούς του τοπικού δημοτικού κοιμητηρίου.

Το κόστος της ταφής άπορων ατόμων μπορούν επίσης να καλυφθούν από τη Νομαρχία, κατόπιν σχετικής απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι στον προϋπολογισμό της προβλέπονται κονδύλια για την παροχή βοήθειας σε απόρους.

Μεταφορά της σωρού στη χώρα καταγωγής ή σε κάποια άλλη χώρα

Η μεταφορά πραγματοποιείται από ιδιωτικά γραφεία κηδειών. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος καλύπτεται από την οικογένεια του θανόντος ατόμου.

Μπορεί επίσης να συμμετάσχει και το αντίστοιχο Προξενείο ή η αντίστοιχη Πρεσβεία και να καλύψει μέρος ή το σύνολο του κόστους, υπό την προϋπόθεση ότι οι συγγενείς δεν διστάζουν να προσεγγίσουν τις Πρεσβείες.

Οι ελληνικές αρχές συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των ιδιωτικών γραφείων κηδειών.