تحصیل در زمان کووید-۱۹

برنامه مشروط انتقال وجه نقد برای تحصیل (CCTE)

برنامه مشروط انتقال وجه نقد برای تحصیل (CCTE) یک برنامه ملی از طرف وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی برای کمک اجتماعی به تمامی کودکانی است که بصورت رسمی در ترکیه درحال تحصیل می‌باشد. این برنامه علیرغم بسته بودن مدارس و زمانی که دانش‌آموزان تحصیل را از راه دور ادامه می‌دهند، همچنان برقرار است. مشروط بودن این برنامه که حضور دائمی در مدرسه می‌باشد، در دوران همه گیری کووید-۱۹ در نظر گرفته نمی‌شود.
 
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.