منابع و لینک‌های مفید

مسئولیت اولیه برای پاسخگویی در خصوص کووید-۱۹ بر عهده دولت‌ها، حمایت شده از طرف سازمان جهانی بهداشت و سایر شرکای ذیصلاح می‌باشد. مداخله کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در راستای برنامه استراتژیک آماده سازی و پاسخگویی سازمان جهانی بهداشت می‌باشد که در دومین هدف خود بالا بردن آمادگی پاسخگویی عملیاتی کشور را در نظر دارد. پاسخگویی عملیاتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کاملا در قالب استراتژی راهنمایی‌های وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت می‌باشد.

کتاب تو قهرمان من هستی چگونه اطفال می‌توانند با کووید-۱۹ مبارزه کنند

پانل اطلاع رسانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه

چگونه در مقابل ویروس کرونای جدید از خود و دیگران محافظت کنیم