• قابل توجه ساکنین شهر ازمیر، لطفا کد HES خود را که حداقل دارای شش ماه اعتبار می‌باشد در سامانه IZMIRIMKART تل تاریخ ۱۵ نوامبر ثبت نمایید. از تاریخ مذکور، افرادی که کد HES را در این سامانه به ثبت نرسانده باشند، نمی‌توانند از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده نمایند. برای ثبت نام به لینک مراجعه نمایید. https://hes.eshot.gov.tr/tr/HesKaydet
  • دولت ترکیه اعلام نموده است که به منظور حمایت از کسانی که در جریان زلزله اخیر در شهر ازمیر خانه‌های خود را از دست داده‌اند و یا به شدت آسیب دیده‌اند از جمله پناهندگان، مبلغ ۱۳۰۰۰ لیر ترکیه به مالکین و مبلغ ۵۰۰۰ لیر ترکیه به اجاره نشینانی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند کمک خواهد کرد. این کمک از طریق درخواست از بنیاد کمک و همکاری اجتماعی ارائه خواهد شد.